Discover life on our family farm near Volyně, Czech Republic

Country

Czech Republic

updated  

Favourited 11 times


 • rating

  Host rating

 • feedbacks

  Feedback

  -

 • last activity

  Last activity

  30/05/2020

 • Last email replied

  Reply rate

  66.7 %

 • Last email replied

  Average reply time:

  within 6 days

 
  2020 

 Min stay requested: at least a week

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 • Description

  Description

  news: For the first half of June, we are needing someone to help us make a hay!!!

  write to e-mail: ester@infernits.com

  We are a family of four (Frantisek 37, Martina 36, Lilian 12 and Ester 14 years old), living in a small (about 70 people) village called Skály (near Strakonice), the nearest town Volyně is 10 km. We have a lot of animals, about 20 hen, 6 ducks, 2 dogs, 1 cat (+ 4 kittens at the moment), 9 goats (7 girls, 2 boys). We live on a large farm, but since we are reconstructing it, we live in three rooms with a bathroom. For the helper(s) we have ready a private little house, which is also in the picture. There is a stone and it is two-storey (about 7m²). Upstairs is a sleeping area, downstairs is a couch that can also be spread out and there would be softer sleeping. Clean your teeth, bathe, go to the toilet and the bathroom, all this is possible in our home. We cook meals mostly without meat (vegetarian). We don't have meat very often, so once a month, and if we do, just from our animals. We make bread our own, sourdough and we use only high-quality ingredients and vegetables from our garden for food. We also have an apple orchard and two large fruiting nuts. About 500m behind the house we have a large outdoor swimming pool and we also have lots of forests around. The nearest shop is 6km. And that's probably all, if you ask. Yeah, and we also have about 1.5 km from us such a small castle and 8km from us the great ruins of Helfenburg Castle.

  Pište na e-mail: ester@infernits.com

  Jsme čtyřčlenná rodina (František 37, Martina 36, Lilian 11 a Ester 14 let), žijící v malé (cca 70 lidí) vesničce jménem Skály (u Strakonic), nejbližší město Volyně je vzdáleno 10km. Máme spoustu zvířat, asi 20 slepic, 6 kachny, 2 psy, 1 kočka (+ momentálně 4 koťata), 9 koz (7 holek, 2 kluky). Bydlíme na velkém statku, ale jelikož ho rekonstruujeme, tak bydlíme ve třech místnostech i s koupelnou. Pro pomocníka máme připravený soukromý domek, který je i na fotce. Jsou v něm kamínka a je dvoupatrový (cca 7m²). Nahoře je prostor na spaní, dole je gauč, který jde také rozložit a bylo by tam měkčí spaní. Vyčistit si zuby, vykoupat, dojít na wc a do koupelny, to vše je možné u nás doma. Jídla vaříme převážně bez masa (vegetariánská). Maso moc často nemáme, tak jednou do měsíce, a když už jo, tak jen z našich zvířat. Chleba si děláme vlastní, kváskový a na jídlo používáme jen kvalitní suroviny a také zeleninu z naší zahrádky. Máme také sad s jablkama a dva velké plodící ořešáky. Asi 500m za domem máme velké venkovní koupaliště a také máme kolem spoustu lesů. Nejbližší obchod je 6km. A to je asi vše, kdyžtak se ptejte. Jo, a také máme asi 1,5 km od nás takový malý hrádek a 8km od nás velkou zříceninu hradu Helfenburg. We don´t smoke.

 • Type of help

  Type of help

  Gardening
  Building
  Elderly Companion
  General Maintenance
  Cooking / shopping
  Farmstay
  Other
  Help in the house
  Animal care
  Language practice

 • Cultural exchange and learning opportunities

  Cultural exchange and learning opportunities

  You can go to the swimming pool, go to castles, have a good meal (we usually make risotto, pizza, mixed with rice, pasta with some sauce, potatoes with something, bread, foccaccia, pancakes, waffles, we also make goat cheese and cottage cheese ...). You can also learn to mow (with scythe), milk, learn Czech (and you will be our teacher of English or other languages :)). And a lot of other things and things that are commonplace for us, but they can be of benefit to you. Such as playing with animals.

  Můžete chodit na to koupaliště, zajít si na hrady, máme dobré jídlo (většinou děláme rizotto, pizzu, různé směsi s rýží, těstoviny s nějakou omáčkou, brambory s něčím, chléb, vafle, palačinky, fooccacciu, také děláme kozí sýry a tvaroh...). Také se můžete naučit kosení (s kosou), dojit, učení češtiny (a vy budete našimi učiteli angličtiny či jiných jazyků :)). A spousta dalších věcí a prací, které jsou pro nás samozřejmostí, ale pro vás mhou být přínosné. Jako například hrát si se zvířátky.

 • Help

  Help

  We signed up for Workaway because we want to get to know new people 2. we want to learn some languages ​​and improve our English (this is all written on a compiler) 3. We need help with work. Also here in the summer we mow (with scythe). And it's really a mocker, the helper would be useful.

  Do Workaway jsme se přihlásili pro to, protože 1. chceme poznat nové lidi 2. chceme se naučit nějaké jazyky a zlepšit si angličtinu (tohle vše je totiž napsáno na překladači) 3. Potřebujeme tu pomoc s prací. Také tu v létě kosíme (s kosou). A je to fakt makačka, pomocník by se nám hodil.

 • Languages spoken

  Languages spoken

  Czech, Little bit English

 • Accommodation

  Accommodation

  Accommodation in a small house, which you would have just for yourself, has 2x 7m² (has 2 floors). There's a stove, so warm. There is also a couch, a table and one small table. Water is not there, but electricity is there.

  Ubytování v malém domečku, který by jste měli celý jen pro sebe, má 2x 7m² (má 2 patra). Jsou tam kamna, takže teplíčko. Také je tam gauč, stůl a jeden menčí stoleček. Voda tam není, ale elektřina tam je.

 • What else ...

  What else ...

  In your free time you can walk to the castles, bathe in a large outdoor swimming pool with a jumper in which there is a shallow. You can rest under the shadow of a large elm tree. Learn with each other with us (you can learn Czech and we English or any other language you can). We have a car and when we get to the city, if we need you, we can take you with us. You can also make something with us (we make from wood, beads, felt, etc.). And a lot of other things.

  Ve volném čase se můžete projít na ty hrady, které už jsem zmínila, vykoupat se ve velkém venkovním koupališti se skokánkem, ve kterém je i mělčina. Můžete odpočívat pod stínem velkého stromu jilmu. Učit se s námi navzájem jazyky (vy se můžete učit češtinu a my angličtinu nebo jakýkoliv jiný jazyk, kterým umíte vy). Máme auto a když budeme mít cestu do města, tak kdyby jste potřebovali, tak vás můžeme vzít s sebou. Také si s námi můžete něco vyrábět (vyrábíme ze dřeva, korálků, plstíme atd.). A ještě spousta dalších věcí.

 • A little more information

  A little more information

  • Internet access

  • Limited internet access

   Limited internet access

  • We have pets

  • We are smokers

 • How many Workawayers can stay?

  How many Workawayers can stay?

  Two

 • ...

  Hours expected

  5-8 hours, 5 days of week

Host ref number: 337126997117