Help us build agri-tourism and teach my children English on the organic farm in Charbielin, Poland

 • Poland
 • Favourited 81 times
 • Last activity: 03/02/2023

Availability

  2023 

 Min stay requested: at least a week

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Details

 • Description

  Description

  Here is our herd: We are ... two spouses, six children, eight characters, a pair of sheep, fifteen goats, a hundred poultry, 200,000 herd of bees :), a dog Fuks and a few kittens. It is a small farm of 18,000 m2 by the house and 360,000 m2 of fields, meadows and forest, away from others, thanks to which we have peace and freedom.

  Przemek (36) and Sara (31) - we fell in love 10 years ago and after four months we got married. We dreamed of living in the countryside and a large family. We are slowly implementing our plans, we bought an old farm, which has become our place on earth. We use our own efforts to renovate and bring back to life a place that has been forgotten for many years. We want to pass on good values ​​to our children, the power to be active and diligent, a healthy lifestyle, healthy food and a safe place for active play. Our children help in the kitchen, with housekeeping and with the rituals of animals.

  Our six children give us things, but they also take a lot of time. Here they are: Nathanael (9) - lively, learns to play the trumpet, Gabriel (7) - cautious, teaches the piano, Ignacy (6) helpful and Samuel (4) go to milk goats voluntarily, Jeremiah ( 2,5) joyful, which makes the classes more pleasant for everyone :) and the youngest Beniamin - 3 months.

  Our children have home education, we enable them to develop not only from books, but also from walks and trips, we give them tools and let them be creative, e.g. they made a cabinet of boards and nails themselves, we let them run in the rain, get dirty in the mud, dig holes, collect and watch the worms.
  Our English is quite weak, so we would like to invite you to improve the language also as part of home education.

  As far as possible, we develop animal herds ecologically, we produce healthy food for our own needs. we renovate the house on our own, we adapt the barn to rooms for rent, because we love contact with people.

  We are an open family. There is a lot of laughter and music in our house. We like board games, mountain trips and bonfires with a guitar played by Przemek. We are eager to meet new people and learn new things. We are also happy to host families. We have a lot of space for children to discover and learn about.

  Oto nasze stado: Jesteśmy... dwójką małżonków, piątką dzieci, siódemką charakterów, z parą owiec, piętnastką kóz, setką drobiu, 200 000 stadem pszczół :), psem Fuksem i kilkoma kociakami. To niewielkie gospodarstwo rolne 18000 m2 przy domu oraz 360 000m2 pola, łąki i las, oddalone od innych dzięki czemu mamy spokój i swobodę.

  Przemek (36) i Sara (31) - pokochaliśmy się 10 lat temu i po czterech miesiącach wzięliśmy ślub. Marzyliśmy o życiu na wsi i dużej rodzinie. Powoli realizujemy nasze plany, kupiliśmy stare gospodarstwo, które stało się naszym miejscem na ziemi. Własnymi siłami remontujemy i przywracamy do życia to miejsce, które przez wiele lat stało zapomniane. Chcemy przekazywać naszym dzieciom dobre wartości, moc aktywności i pracowitość, zdrowy tryb życia, zdrowe jedzenie i bezpieczne miejsce do aktywnej zabawy. Nasze dzieci pomagają w kuchni, przy porządkach domowych oraz przy obrządku zwierząt.

  Szóstka naszych chłopców dodaje nam energii ale też zajmuje sporo czasu. Oto oni: Natanael (9) - żywiołowy, uczy się gry na trąbce, Gabriel (7) - ostrożny, uczy się gry na pianinie, Ignacy (6) pomocny i Samuel (4) z charakterkiem jeszcze z własnej woli chodzą doić kozy, Jeremiasz (2,5) radosny, który skutecznie wszystkim umila zajęcia :) i njmłodszy Beniamin-3 miesiące.

  Nasze dzieci mają edukację domową, umożliwiamy im rozwój nie tylko z książek, ale ze spacerów i wycieczek, dajemy im narzędzia i pozwalamy na kreatywność np. sami zrobili sobie szafkę z desek i gwoździ, pozwalamy im biegać na deszczu, brudzić się w błocie, kopać dziury, zbierać i obserwować robaki.
  Nasz angielski jest dość słaby, dlatego bardzo chętnie Cię zapraszamy żeby podszkolić język również w ramach edukacji domowej.

  W miarę możliwości ekologicznie rozwijamy stada zwierząt, produkujemy zdrową żywność na własne potrzeby. remontujemy własnymi siłami dom, adaptujemy stodołę na pokoje do wynajęcia, bo uwielbiamy kontakt z ludźmi.

  Jesteśmy otwartą rodziną. W naszym domu jest dużo śmiechu i muzyki. Lubimy gry planszowe, wycieczki górskie i ogniska z gitarą, na której gra Przemek. Chętnie poznajemy nowych ludzi i uczymy się nowych rzeczy. Chętnie ugościmy też rodziny. Mamy dużo miejsca dla dzieci, wiele do odkrycia i poznania.

 • Types of help and learning opportunities

  Types of help and learning opportunities

  Charity Work
  Language practice
  Help with Eco Projects
  Teaching
  Gardening
  DIY and building projects
  Animal Care
  Farmstay help
  Babysitting and creative play
  Creating/ Cooking family meals
  Help around the house
  General Maintenance
 • UN sustainablity goals this host is trying to achieve

  UN sustainablity goals this host is trying to achieve

  UN goals
  No poverty
  Zero hunger
  Good health and well-being
  Quality education
  Gender equality
  Clean water and sanitation
  Affordable and clean energy
  Decent work and economic growth
  Industries, innovation and infrastructure
  Reduce inequality
  Sustainable cities and communities
  Responsible consumption and production
  Climate action
  Life below water
  Life on land
  Peace, justice and strong institutions
  Partnerships for the goals
 • Cultural exchange and learning opportunities

  Cultural exchange and learning opportunities

  On our farm, we create our own food: vegetables, herbs, we make goat's cheese, we bake our own sourdough rye bread, preserves from fruit and vegetables. We both play the guitar as amateurs, and the children learn the trumpet and the piano. We have a piano that you can play :). You can learn to milk a goat and gain many practical skills during renovation. You can test yourself as a nanny or an English teacher.
  If you come, you will definitely have a nice time with us, our children and our animals.

  Na naszym gospodarstwie tworzymy własne jedzenie: warzywa, zioła, robimy sery kozie, wypiekamy własny chleb żytni na zakwasie, przetwory z owoców i warzyw. Obydwoje gramy amatorsko na gitarze, a dzieci uczą się na trąbce i pianinie. Mamy pianino, na którym można grać :). Możesz nauczyć się doić kozy oraz zdobyć wiele praktycznych umiejętności przy remoncie. Możesz sprawdzić się jako opiekunka lub nauczyciel języka angielskiego.
  Jeśli przyjedziesz na pewno miło spędzisz czas z nami, naszymi dziećmi i naszymi zwierzętami.

 • Projects involving children

  Projects involving children

  This project could involve children. For more information see our guidelines and tips here.

 • Help

  Help

  On our farm, according to your interests, you can teach children English, play football, help with animals, in the garden or in renovation works, help at home with cooking. Own projects are welcome :).

  Na naszym gospodarstwie zgodnie z zainteresowaniami możesz uczyć dzieci angielskiego, gry w piłkę, pomagać przy zwierzętach, w ogrodzie lub w pracach remontowych, pomagać w domu przy gotowaniu. Mile widziane własne projekty :).

 • Languages

  Languages spoken
  Polish: Fluent
  English: Beginner

  This host offers a language exchange
  This host has indicated that they are interested in sharing their own language or learning a new language.
  You can contact them directly for more information.

 • Accommodation

  Accommodation

  A cozy room with 2 beds in the host's house. We eat meals together in a pleasant atmosphere.

  Przytulny pokoik z 2 łózkami w domu gospodarzy. Posiłki jemy wspólnie w miłej atmosferze.

 • What else ...

  What else ...

  We live in beautiful areas near the Opawskie Mountains where there are numerous short tourist routes. There are also historical sites, a cathedral and museums in the area. We have good transport links if you want to drive.

  Mieszkamy w pięknych terenach niedaleko gór Opawskich na których są liczne niedługie szlaki turystyczne. W okolicy są też historyczne miejsca, katedra i muzea. Są u nas dobre połączenia komunikacyjne jeśli będziesz chciał pojeździć.

 • A little more information

  A little more information

  • Internet access

  • Limited internet access

   Limited internet access

  • We have pets

  • We are smokers

  • Can host families

 • Can host digital nomads

  Can host digital nomads

  This host has indicated that they love having digital nomads stay.

 • Space for parking camper vans

  Space for parking camper vans

  This host can provide space for campervans.

 • Can possibly accept pets

  Can possibly accept pets

  This host has said they are willing to accept those travelling with a pet.

 • How many Workawayers can stay?

  How many Workawayers can stay?

  More than two

 • ...

  Hours expected

  5 hours a day, 5 days a week

Host ref number: 255144814195

Feedback (14)Feedback

These are extra optional ratings when members leave feedback. The average rating left for each option is displayed.

Accuracy of profile: (5.0)

Cultural exchange: (5.0)

Communication: (4.9)
Help with language practise and around our family home in the countryside near Wroclaw, Poland
English teaching assistant to build the confidence of my students in the English language in Zagnansk, Poland