Come and help with the garden and make a place for animals while enjoying a vegetarian lifestyle in Lönsboda, Sweden

Country

Sweden

Favourited 94 times


 • rating

  Host rating

 • feedbacks

  Feedback

  14  

 • last activity

  Last activity

  15/09/2021

 • facebook friends

  Nº of Facebook friends

  228

 • Last email replied

  Reply rate

  100.0 %

 • Last email replied

  Average reply time:

  within 1 day

 • Badges

  Super Host
  Facebook verified
 
  2021 
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 • Description

  Description

  Hey! I am a 60+ man in good condition I have 4 children 3 of them are adults. The youngest are 10 year. The child who is a girl lives with me. I also have 2 grandchildren and 2 dogs o 2 cats. But here o the house, it is just me and the girl and the animals who live. I prefer a pure lifestyle to the vegetarian way when we are animal lovers.
  I am looking for a guest because I like people moving in my vicinity and that I can get some help to cope with my lifestyle which is to find food in the forest and land ... even cultivate and make order the countries .. I have a lifestyle which means that I spend a lot of my time being able to live a free life without having to work with things that you really do not want. I feel very happy with it and can certainly contribute ideas how to live cheaply. But not poor☺️


  Update. now also has a plot in Blekinge 2 km from the sea .. there I need help with garden and other projects.

  Hej! Jag är en 60 + man i god kondition jag har 4 barn 3 av de är vuxna. Den yngsta är 10 år. Barnet som är en flicka bor hos mej. Jag har även 2 barnbarn och 2 hundar o 2 katter. Men här o huset är det bara jag och flickan o djuren som bor. Jag föredrar en ren livsstil åt det vegetariska hållet då vi är djurvänner.
  Jag söker gäst för jag tycker om att människor rör sig i min närhet och att jag kan få en del hjälp att klara min livsstil som är att hitta mat i skog och mark ..även odla och göra i ordning landen.. jag har en livsstil som gör att jag lägger mycket av min tid på att kunna leva ett fritt liv utan att behöva arbeta med sådant som man egentligen inte vill. Jag känner mej väldigt tillfreds med det och kan säkert bidra med idéer hur man kan leva billigt. Men inte fattigt☺️


  Uppdatering . har nu även en tomt i Blekinge 2 km från havet .. där behöver jag hjälp med trädgård och andra projekt.

 • Types of help and learning opportunities

  Types of help and learning opportunities

  Charity Work
  Language practice
  Help with Eco Projects
  Teaching
  Gardening
  DIY and building projects
  Animal Care
  Babysitting and creative play
  Creating/ Cooking family meals
  Help around the house
  General Maintenance

 • Projects involving children

  Projects involving children

  This project could involve children. For more information see our guidelines and tips here.

 • Cultural exchange and learning opportunities

  Cultural exchange and learning opportunities

  *️️️️️️️️️️️️Please respond to host in Swedish

  I am very interested in different cultures and enjoy learning simple lifestyle and finding food in forest and land, gathering in front of the winter.

  Jag är själv stort intresse i olika kulturer och tycker om att lära ut enkel livstil och hitta mat i skog och mark, samla inför vintern.

 • Help

  Help

  Everything from lighter painting, reparations, gardening, cultivation, gathering of food in forest. I will adjust to what the guest can do and I am grateful if I can get 5 hours of work a day.
  I live in a house on the outskirts of a smaller society called Lönsboda, where there are about 2500 people. Here I live with my daughter 10 years and 2 dogs and 2 cats. We try to eat and live healthy. I would like to see that the guest is in the vegetarian path.
  It's ok if the guest has children, this is a good place for children. The guest lives in a room in the house or if the guest wants in the caravan.
  The surroundings here are beautiful with lots of forest and many lakes.

  Allt från lättare målningsarbete, reperationsarbete, trädgård, odling, samling av mat i skog och mark. Jag anpassar mej efter vad gästen kan utföra och är tacksam om jag kan få 5 timmars arbets hjälp om dagen.
  Jag bor i ett hus i utkanten av ett mindre samhälle vid namn Lönsboda där finns ca 2500 människor. Här bor jag med min dotter på 10 år och 2 hundar och 2 katter. Vi försöker äta och leva hälsosamt..jag ser gärna att gästen är åt det vegetariska hållet.
  Det är ok om gästen har barn, detta är ett bra stäĺle för barn. Gästen bor i rum i huset eller om gästen vill i husvagnen på gården.
  Omgivningen här är vacker med mycket skog och många sjöar.

 • Languages spoken

  English: Intermediate

 • Accommodation

  Accommodation

  Room in house .. or in caravan or motorhome. I serve good and healthy food, we will be happy to help you with breakfast, etc.
  Rum i hus ..eller i husvagn el husbil. Jag serverar god och hälsosam mat, passar det tar vi gärna hjälp även med att ordna frukost osv.

 • What else ...

  What else ...

  There are a lot of sights in the area but the forests and lakes here are amazing, I like to live my life so I can do what I want. Run swimming pick food and fungus etc. in the woods, also do some repairs on cars and the like. I work a lot with people and think I can meet most where they are. I expect very little. But then I will be very often easily overrated

  I området finns en hel del sevärdheter men skogen och sjöarna här är fantastiska , jag gillar att leva mitt liv så att jag får göra det jag vill. Springa simma plocka mat o svamp mm i skogen, håller också på med lite reperationarbete på bilar och dylikt. Jag arbetar en del med människor och tror mej kunna möta de flesta där de är. Jag förväntar mej mycket lite. Men så blir jag väldigt ofta glatt överaskad😊

 • A little more information

  A little more information

  • Internet access

  • Limited internet access

   Limited internet access

  • We have pets

  • We are smokers

  • Can host families

 • Space for parking camper vans

  Space for parking camper vans

  This host can provide space for campervans.

 • Can possibly accept pets

  Can possibly accept pets

  This host has said they are willing to accept those travelling with a pet.

 • How many Workawayers can stay?

  How many Workawayers can stay?

  Two

 • ...

  Hours expected

  5 hours a day, 5 days a week

These are extra optional ratings when members leave feedback. The average rating left for each option is displayed.

Accuracy of profile: (4.9)

Cultural exchange: (4.9)

Communication: (4.9)Host ref number: 178429932146