Cultural exchange, teaching Spanish in Żyrardów near Warsaw, Poland

 • Favourited 33 times
 • Last activity: 5 Apr 2024

Availability

  2024 

 Min stay requested: at least 3 weeks

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Details

 • Description

  Description

  We are a family of three: my wife Elżbieta, daughter Kasia and I Robert. We live in a house in the town of Żyrardów, which is very close to the capital of our country of Warsaw. We are a family that has many interests: we love to travel, meet interesting people and different cultures. I am currently looking for someone, we prefer that he be a man who will help me learn Spanish. I am learning how to learn it from two and I would like to have the opportunity to learn with someone for whom it is a native language, to be able to learn in a natural way and for me.

  Jesteśmy trzyosobową rodziną: moja żona Elżbieta, córka Kasia i ja Robert. Mieszkamy w domu w miejscowości Żyrardów która jest położona bardzo blisko stolicy naszego kraju Warszawy. Jesteśmy rodzina która posiada wiele zainteresowań: uwielbiamy podróżować, poznawać ciekawych ludzi i różne kultury. Obecnie poszukuję kogoś,preferujemy żeby to był mężczyzna, kto pomoże mi w nauce języka hiszpańskiego. Samodzielnie uczę się jego od dwóch i chciałbym mieć możliwość nauki z kimś dla kogo jest to ojczysty język, żeby w naturalny sposób i dla mnie stał się możliwy do nauczenia.

 • Types of help and learning opportunities

  Types of help and learning opportunities

  Language practice
  Teaching
 • Cultural exchange and learning opportunities

  Cultural exchange and learning opportunities

  Thanks to your stay with us you will have the opportunity to learn about the culture of our country in many aspects. The town of Żyrardów is located in the center of Poland close to the capital city of Warsaw with convenient access to the airports in Warsaw and Warsaw-Modlin. The proximity of cities such as Warsaw and Lodz makes you able to make trips to these cities and visit their attractions In the immediate vicinity there are also such attractive tourist places as Żelazowa Wola, the place where the well-known composer Fryderyk Chopin was born. The nearest area is an area covered with forests ideal for hiking or cycling. I like cycling very much myself and I will gladly organize such a trip in the immediate area. If you feel like the culture of our country, you can also get to know by cooking together. Is not this an interesting way to learn the culture of another country?

  Dzięki pobytowi u nas będziesz miał możliwość poznania kultury naszego kraju w wielu jego aspektach. Miejscowość Żyrardów jest położona w centrum Polski blisko stolicy kraju Warszawa z dogodnym dojazdem do lotnisk w Warszawie i Warszawa-Modlin. Bliskość takich miast jak Warszawa czy Łódź sprawia, że będziesz mógł robić sobie wycieczki do tych miast i zwiedzać ich atrakcje W najbliższej okolicy znajdują się również tak atrakcyjne miejsca turystyczne jak Żelazowa Wola, miejsce gdzie urodziła się znany kompozytor Fryderyk Chopin. Najbliższa okolica to teren porośnięty lasami idealny na piesze lub rowerowe wycieczki. Sam bardzo lubię wycieczki na rowerze i chętnie zorganizuję taki wyjazd po najbliższej okolicy. Jeśli będziesz miał ochotę to kulturę naszego kraju możesz poznawać również poprzez wspólne gotowanie. Czyż to nie ciekawy sposób poznania kultury innego kraju?

 • Projects involving children

  Projects involving children

  This project could involve children. For more information see our guidelines and tips here.

 • Help

  Help

  Your main tasks will be learning the Spanish language. It seems to me that 3-4 hours a day will be the most appropriate number of hours. Do simple housework like cleaning, but it's just about cleaning the room where you'll be living. Help with cooking, if it pleases us as much as we do.

  Do Twoich głównych zadań będzie należała nauka mnie języka hiszpańskiego. Wydaje mi się że 3-4 godziny dziennie to będzie najbardziej odpowiednia liczba godzin. Wykonania prostych prac domowych jak sprzątanie, ale chodzi mi tylko o sprzątanie pokoju, w którym będziesz mieszkał. Pomoc w gotowaniu, jeśli tak jak nam sprawia to tobie przyjemność.

 • Languages

  Languages spoken
  English: Fluent

  This host offers a language exchange
  This host has indicated that they are interested in sharing their own language or learning a new language.
  You can contact them directly for more information.

 • Accommodation

  Accommodation

  You will have your own room at your disposal. Bathroom with household members. We live in a house with our own garden. To get around the city and the surrounding area you can have a bicycle at your disposal. Eating together with the household, if there is a need you can prepare yourself in our kitchen.

  Do dyspozycji będziesz miał swój własny pokój. Łazienka razem z domownikami. Mieszkamy w domu z własnym ogródkiem. Aby poruszać się po mieście i okolicy możesz mieć do dyspozycji rower. Jedzenie wspólne z domownikami, jeśli jest potrzeba możesz przygotowywać samodzielnie w naszej kuchni.

 • What else ...

  What else ...

  Our town has an ideal location for visiting cities such as Warsaw only 30 minutes by train and Łódź 50 minutes by train. The town of Żyrardów itself is attractive for tourists because of the unique urban architecture from the 19th century. In the immediate area there is a lot of green areas and forests that you can discover by cycling, which will be at your disposal.

  Nasza miejscowość ma idealne położenie do zwiedzania takich miast jak Warszawa tylko 30 minut pociągiem oraz Łodzi 50 minut pociągiem. Sama miejscowość Żyrardów jest atrakcyjna turystycznie z uwagi na unikatową zabudowę miejską z XIX wieku. W najbliższej okolicy jest dużo terenów zielonych i lasów, które można odkrywać podróżując rowerem, który będzie do twojej dyspozycji.

 • A little more information

  A little more information

  • Internet access

  • Limited internet access

   Limited internet access

  • We have pets

  • We are smokers

  • Can host families

 • How many Workawayers can stay?

  How many Workawayers can stay?

  One

 • ...

  Hours expected

  Maximum 4-5 hours a day, 5 days a week

Host ref number: 846155934977

Feedback (3)Feedback
Help to cooking and cleaning at a guesthouse on the Baltic Sea coast, Błądzikowo, Poland
Learning Polish culture whilst helping our family with childcare and English