Family homestead in the foothills of the mountains in Prachaticko, Czech Republic

Country

Czech Republic

Favourited 17 times


 • rating

  Host rating

 • feedbacks

  Feedback

  -

 • last activity

  Last activity

  02/11/2021

 
  2021 

 Min stay requested: 1 week or less

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 • Description

  Description

  We are a family living in a timbered cottage with a minimalist island system of electricity at the top of Černá hora in the foothills of the Šumava Mountains. My husband Albert is a carpenter and I take care of the children, the household and the garden. We grow vegetables that we process and store for the winter. We ferment vegetables, make pesto, dry herbs, prepare ointments and tinctures for own use and neighbourhood exchange.

  Jsme rodina žijící v roubené chaloupce s minimalistickým ostrovním systémem zdroje elektřiny na vrcholu Černé hory v podhůří Šumavy. Manžel Albert je tesař a já se věnuji dětem, domácnosti a zahradě. Pěstujeme si zeleninu kterou zpracováváme a uskladňujeme na zimní období. Kvasíme zeleninu, vyrábíme pesto, sušíme byliny, připravujeme mastě a tinktury pro vlastní potřebu a sousedskou směnu.

 • Types of help and learning opportunities

  Types of help and learning opportunities

  Gardening
  Babysitting and creative play
  Creating/ Cooking family meals
  Help around the house
  General Maintenance

 • UN sustainablity goals this host is trying to achieve

  UN sustainablity goals this host is trying to achieve

  UN goals
  No poverty
  Zero hunger
  Good health and well-being
  Quality education
  Gender equality
  Clean water and sanitation
  Affordable and clean energy
  Decent work and economic growth
  Industries, innovation and infrastructure
  Reduce inequality
  Sustainable cities and communities
  Responsible consumption and production
  Climate action
  Life below water
  Life on land
  Peace, justice and strong institutions
  Partnerships for the goals
 • Cultural exchange and learning opportunities

  Cultural exchange and learning opportunities

  Possibility to see life without the usual comfort of an electrified household in semi-solitude. Development of an island system for the location of a washing machine. Demonstration of a natural garden. Demonstration of folk architecture, carpentry. Food fermentation and preservation for own use and neighbourhood exchange. Sharing finding your own path in a different lifestyle. Eating from local vegetables and sources

  Možnost nahlédnout život bez běžného komfortu elektrifikované domácnosti na polosamotě. Vývoj ostrovního systému za účelem umístění pračky. Ukázka přírodní zahrady. Ukázka lidové architektury, tesařského řemesla. Fermentace potravin a jejich uchování pro vlastní potřebu a sousedskou výměnu.Sdílení nacházení si své vlastní cesty v odlišném životním stylu. Stravování z místní zeleniny a zdrojů

 • Projects involving children

  Projects involving children

  This project could involve children. For more information see our guidelines and tips here.

 • Help

  Help

  We will use help in the garden - weeding, sowing, planting. Also assistance in the production of products, canning, collecting herbs. For the time being, we create products for our own needs and neighbourhood swaps. Domestic help with cooking and cleaning and children. Preparing wood for winter.

  Užijeme pomoc v zahradě- pletí, setí, sázení. Též pomoc při výrobě produktů, zavařování, sběru bylin. Produkty prozatím tvoříme pro vlastní potřebu a sousedskou smněnu.Pomoc v domácnosti s vařením a úklidem a dětmi. Příprava dřeva na zimu.

 • Languages

  Languages spoken
  English: Beginner

  This host offers a language exchange
  This host has indicated that they are interested in sharing their own language or learning a new language.
  You can contact them directly for more information.

 • Accommodation

  Accommodation

  Detached half-timbered cottage. It has a living room with a wood-burning stove, a large bed, a table and chairs, a water supply and lighting. Separation toilet behind the house and a small toilet with a sink inside the house.

  Samostatná hrázděná chaloupka. Má obytnou místnost s kamny na dřevo,velkou postelí, stolem a židlemi, přívodem vody a osvětlením. Separační záchod za domem a malá toaletka s umyvadlem uvnitř domku.

 • What else ...

  What else ...

  Our cottage is only 3 km from the picturesque town of Prachatice with its historic center. On the other side of the hill you will find the Křišťanovský pond and picturesque views of the Šumava Mountains. There is a rich tourism in the region. The Libín lookout tower is within walking distance. From the town of Prachatice, you can easily take a train or bus to Český Krumlov, the Lipno reservoir or the central Šumava.

  Naše chaloupka je pouhé 3 km od malebného města Prachatice s historickým centrem. Na druhé straně kopce naleznete Křišťanovský rybník a malebné výhledy na Šumavu. V kraji je bohatý turismus. Rozhledna Libín je v dochozí vzdálenosti. Z města Prachatice se vlakem či autobusem můžete snadno nechat dovézt do Českého Krumlova, na vodní nádrž Lipno či do centrální Šumavy.

 • A little more information

  A little more information

  • Internet access

  • Limited internet access

   Limited internet access

  • We have pets

  • We are smokers

  • Can host families

 • Can host digital nomads

  Can host digital nomads

  This host has indicated that they love having digital nomads stay.

 • Space for parking camper vans

  Space for parking camper vans

  This host can provide space for campervans.

 • How many Workawayers can stay?

  How many Workawayers can stay?

  More than two

 • ...

  Hours expected

  Maximum 4-5 hours a day, 5 days a week


Host ref number: 456946793942