Come and enjoy this beautiful and peaceful place close to the beach in Zeeland, Netherlands

Country

Niederlande

Bisher 986 mal gespeichert


 • rating

  Host Bewertung

 • feedbacks

  Feedback

 • last activity

  Letzte Aktivität

  26.09.2022

 • paid opportunity

  Verdienstmöglichkeit

 • Abzeichen

 
  2022 

 Geforderte Mindest-Aufenthaltsdauer:  mindestens 2 Wochen

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 • Beschreibung

  Beschreibung

  We are looking for you, if you speak GERMAN or DUTCH.

  Period at least 2 weeks and if it suits longer.

  A very loving welcome to Zeeland in the Netherlands, quietly situated just outside the small village of Dreischor.
  Our oasis is located on the island of Schouwen-Duiveland, beautifully situated between the dike and green meadows. Surrounded by lots of water (Grevelingen approx. 10 minutes just down the road) the 17 km long and very wide sandy beach can be reached by car in about 15 minutes.
  We are Kees (62) and Ruth (54) and we realize our heart project on this beautiful farm.
  Together we consciously shape the 'new' earth.
  We remember together who we really are. Together we go on the road to a higher consciousness.
  We cultivate inner & outer peace so that a peaceful, loving togetherness arises.
  From unconditionality... equality.
  It is NOW to feel, follow and manifest our pioneering spirit, intuition, wisdom, creative ideas, experiences and insights together.
  The basis of our heart project currently includes our own alternative-organic, vegetarian garden (vegetables, fruit, bread, etc.) as well as
  'time-out & more' (private retreats, 1 on 1 or 2 on 1), 'Sea-Woman' practice of course being a natural woman (Ruth) and intuitive massages (Kees).
  At the moment we are accompanied by 2 horses, chickens and two cats.
  Unfortunately, we can only receive you without a pet.

  When are you 'at your place' with us?

  You feel it is time to consciously follow your heart, your intuition to gain valuable experiences for your INNER and outer path.

  ...you like to be outside in nature & silence and also to work, to create with it.

  ...you feel that you want to make a positive contribution to being creative in a small team.

  ...you are flexible, curious and willing to be in our conscious community out of equality.

  This project comes from the deep desire that global peace begin with each of us.
  When we become aware of our original nature, we walk on our intuitive heart path to live our experiences, gifts and visions and then let them shine in the world.
  By making our vision visible, we want to connect with interested people to let a collective, aware, strong network shine into the world.

  -----------

  Wij zoeken jou als je NEDERLANDS OF DUITS spreekt.

  Periode minimaal 2 weken en als het uitkomt langer.

  Een heel liefdevol welkom in Zeeland in Nederland, rustig gelegen net buiten het kleine dorpje Dreischor.
  Onze oase ligt op het eiland Schouwen-Duiveland, prachtig gelegen tussen de dijk en groene weilanden. Omgeven door veel water (Grevelingen ca. 10 minuten met de fiets) is het 17 km lange en zeer brede zandstrand met de auto in ca. 15 minuten te bereiken.
  Wij zijn Kees (62) en Ruth (54) en realiseren ons hartproject op deze prachtige boerderij.
  Samen geven we bewust vorm aan de 'nieuwe' aarde.
  We herinneren ons samen wie we werkelijk zijn. Samen gaan we op weg naar een hoger bewustzijn.
  We cultiveren innerlijke & uiterlijke vrede zodat er een vredig, liefdevol samenzijn ontstaat.
  Vanuit onvoorwaardelijkheid... gelijkwaardigheid.
  Het is NU om samen onze pioniersgeest, intuïtie, wijsheid, creatieve ideeën, ervaringen en inzichten te voelen, te volgen en te manifesteren.
  De basis van ons hartenproject omvat momenteel onder andere onze eigen, alternatief-biologische, vegetarische tuin (groenten, fruit, brood, etc.) evenals
  'time-out & meer' (privé-retraites, 1 op 1 of 2 op 1), ‘MeerVrouw’ praktijk natuurlijk vrouwZijn (Ruth) en intuïtieve massages (Kees).
  Op dit moment worden we vergezeld door 2 paarden, kippen en twee katten.
  Helaas kunnen wij je alleen zonder huisdier ontvangen.

  Wanneer ben je bij ons ‘op jouw plaats’?

  Je voelt dat het tijd is om bewust jouw hart, jouw intuïtie te volgen om waardevolle ervaringen op te doen voor je INNERLIJKE en uiterlijke weg.

  ...je houdt ervan om buiten in de natuur & stilte te zijn en daar ook te werken, mee te creëren.

  ...je voelt, dat je een positieve bijdrage wilt leveren aan het creatief zijn in een klein team.

  ...je bent flexibel, nieuwsgierig en bereid om vanuit ​​gelijkwaardigheid in onze bewuste community te zijn.

  Dit project komt uit de diepe wens, dat wereldwijde vrede bij ieder van ons begint.
  Als we ons bewust worden van onze oorspronkelijke aard, wandelen wij op ons intuïtieve hartpad om onze ervaringen, gaven en visies te leven en dan in de wereld te laten stralen.
  Door onze visie zichtbaar te maken, willen we in contact komen met geïnteresseerde mensen om een ​​collectief, bewust, sterk netwerk de wereld in te laten schijnen.

  Wir suchen Dich, wenn Du DEUTSCH oder NIEDERLÄNDISCH sprechend bist.

  Zeitraum mindestens 2 Wochen und wenn es passt auch für länger.

  Ein ganz liebevolles Willkommen in Zeeland in den Niederlanden, ganz ruhig etwas ausserhalb des kleinen Dorfes ,Dreischor, gelegen.
  Unsere Oase liegt auf der Insel Schouwen-Duiveland, herrlich eingebettet zwischen Deich und grünen Wiesen. Umgeben von viel Wasser (Grevelingen ca. 10 Minuten) ist der 17 km lange und sehr breite Sandstrand mit dem Fahrrad in ca. 20 Minuten zu erreichen.
  Wir sind Kees (62) und Ruth (54) und verwirklichen auf diesem wundervollen Hof unser Herz-Projekt.
  Gemeinsam gestalten wir bewusst die ‚neue‘ Erde.
  Wir erinnern uns gemeinsam, wer wir in Wahrheit sind. Zusammen auf dem Weg in ein höheres Bewusstsein.
  Wir kultivieren den inneren & äußeren Frieden, so dass ein friedvolles, liebevolles Miteinander entsteht.
  Es ist JETZT, um unserem Pioniergeist, unserer Intuition, unserer Weisheit, unseren kreativen Ideen, Erfahrungen und Erkenntnisse zu folgen und gemeinsam zu manifestieren.
  Zur Grundlage unseres Herz-Projekts gehören zur Zeit u.a. die eigene, alternativ-biologische, vegetarische Versorgung aus der Natur (Gemüse, Früchte, Brot etc.) sowie ‚Aus-Zeiten & Meer für Dich als Frau‘ (Privat-Retreats, 1:1, oder 2:1,
  ‘MeerFrau’ - Raum für natürliches FrauSein (Ruth), vor Ort & online.
  sowie intuitive Massagen (Kees).
  Zur Zeit begleiten uns 2 Pferde, Hühner und zwei Katzen.
  Wir können Dich leider nur ohne Haustier aufnehmen.

  Du bist bei uns genau richtig, wenn...

  Du spürst, dass es Zeit ist, bewusst und eigenverantwortlich Deinem Herzen zu folgen, um wertvolle Erfahrungen für Deinen eigenen INNEREN
  Weg machen zu wollen.

  ...Du es liebst draussen in der Natur & Stille zu sein und dort auch zu arbeiten.

  ...Du einen positiven Beitrag leisten möchtest, um in einem kleinen Team kreativ zu sein.

  ...Du flexibel, neugierig und bereit bist, ein gleichwertiger Teil in unserer bewussten Gemeinschaft zu sein.

  Dieses Projekt entsteht aus dem tiefen Wunsch, dass globaler Frieden bei jedem Einzelnen von uns beginnt.
  Durch Bewusstwerdung unserer ursprünglichen Natur, dürfen wir hierzu auf unserem intuitiven Herzensweg wandern, um unsere Erfahrungen, Gaben und Visionen in die Welt scheinen zu lassen.
  Durch das Leben unserer Vision möchten wir uns mit interessierten Menschen verbinden, um somit ein kollektives, stark-positives Netz in die Welt strahlen zu lassen.

 • Arten von Hilfe und Lernmöglichkeiten

  Arten von Hilfe und Lernmöglichkeiten

  Hilfe bei Ökoprojekten
  Gartenarbeiten
  Betreuung von Tieren
  Mithilfe auf einem Bauernhof
  Zubereiten / Kochen von Mahlzeiten für die Familie
  Hausarbeiten
  Handwerkliche Arbeiten
  Hilfe mit Computer /Internet

 • Kultureller Austausch und Lernmöglichkeiten

  Kultureller Austausch und Lernmöglichkeiten

  We have deliberately chosen this place in the middle of nature.
  You can get a deep insight
  in the natural connections of real coexistence with people, animals and nature from unconditionality.
  You will gain insight into the alternative cultivation of vegetables, fruit... and their original, further biological processing.

  We hebben bewust gekozen voor deze plek midden in de natuur.
  Je kunt een diep inzicht krijgen
  in de natuurlijke verbindingen van het echte samenleven met mensen, dieren en de natuur vanuit onvoorwaardelijkheid.
  Je krijgt inzicht in de alternatieve teelt van groenten, fruit... en hun oorspronkelijke, verdere biologische verwerking. En nog veel veel meer...

  Wir haben bewusst diesen Platz mitten in der Natur gewählt.
  Du kannst bei uns einen tiefen Einblick
  in die natürlichen Verbindungen des wahren Zusammenlebens mit Mensch, Tier und Natur. Du erhältst Einblicke in den alternativen Anbau von Gemüse, Früchten... sowie deren ursprüngliche, weitere biologische Verarbeitung. Und noch viel, viel mehr....

 • Die vom Gastgeber angebotene Vergütung entspricht dem Mindestlohn

  Die vom Gastgeber angebotene Vergütung entspricht dem Mindestlohn

  Dieser Host bietet Unterkunft und Bezahlung.

  Der Gastgeber gibt an, dass er den gesetzlichen Stundenlohn seines Landes für jede gearbeitete Stunde zahlt und zudem die Unterkunft zur Verfügung stellt. Er sucht Mithilfe an seinem Unternehmen bzw. bei seiner Geschäftstätigkeit. Nutze bitte die Messaging-Funktion der Website, um mehr Informationen und Details zum gezahlten Lohn zu erhalten. Du solltest alle Absprachen im Vorfeld direkt mit deinem Gastgeber treffen.

 • Arbeit

  Arbeit

  Vegetables/gardening, fruits (depending on the season), maintenance of the grounds, feeding the animals,
  General housework, cooking, creative preparations for retreats/workshops, various manual work.
  Perhaps you already have your own ideas on how you would like to live your life out of your truth?

  Gemüse/Gartenarbeiten, Früchte (je nach Saison), Instandhaltung der Aussenanlagen, Tiere füttern,
  allgemeine Hausarbeiten, kochen, kreative Vorbereitungen fúr Retreats/Workshops, div. handwerkliche Arbeiten.
  Vielleicht hast Du bereits eigene Ideen, wie Du Dein Leben aus Deiner Wahrheit heraus leben möchtest?

 • Gesprochene Sprachen

  Deutsch: Fließend
  Niederländisch: Fließend

 • Unterkunft

  Unterkunft

  You live either on the 1st floor of our house, or in a comfortable caravan, or in a cozy log cabin. Depending on what is currently available.

  Du wohnst entweder in der 1. Etage unseres Hauses, oder im komfortablen Wohnwagen, oder im gemütlichen Blockhäuschen. Je nachdem, was gerade frei ist.

 • Was noch ...

  Was noch ...

  17 km of sandy beach: 15 minutes by car
  Grevelingen (inner dike) 5 minutes
  Zierikzee (nice town) about 10-15 minutes by bike
  Train connection to Goes, then by bus to Zierikzee, where we can pick you up.
  Flight connections: Rotterdam, Amsterdam, Brussels

  If you would like to get to know us or if you have any questions about us, we would be happy to meet you in advance via Skype.
  We are non-smokers and would love it if you are too.

  What you get from us for your work:
  All meals. If you live in the caravan or the log cabin, you can prepare your own meals.
  Sometimes we also eat together.
  You can then use our stocks and our vegetables and fruit from our own garden.
  Working hours: 4-5 hours, 5 days a week.

  This host provides accommodation and payment.

  We speak: Dutch, German.


  17 km zandstrand: 15 minuten met de auto
  Grevelingen (binnendijk) 5 minuten
  Zierikzee (leuk stadje) ongeveer 10-15 minuten fietsen
  Treinverbinding naar Goes, dan met de bus naar Zierikzee, waar we je kunnen ophalen.
  Vliegverbinding: Rotterdam, Amsterdam, Brussel

  Wil je kennis met ons maken of heb je nog vragen over ons, dan ontmoeten wij je graag vooraf via Skype.
  Wij zijn niet-rokers en zouden het fijn vinden als je dat ook bent.

  Wat krijg je van ons voor je werk:
  Alle maaltijden. Als je in de caravan of de blokhut woont, kun je jouw eigen maaltijden bereiden.
  Het komt voor dat we ook samen eten.
  Je kunt dan gebruik maken van onze voorraden en onze groenten en fruit uit eigen tuin.
  Werktijden: 4-5 uur, 5 dagen per week.

  Deze gastheer biedt accommodatie en betaling.

  Wij spreken: Nederlands, Duits.

  17 km langer Sandstrand: 15 Minuten mit dem Auto
  Grevelingen (Innen-Gewässer) 5 Minuten
  Zierikzee (schönes Städtchen) ca. 15 Minuten mit dem Fahrrad
  Zugverbindung bis Goes, dann mit dem Bus bis Zierikzee, dort können wir Dich abholen
  Flugverbindung: Rotterdam, Amsterdam, Brüssel

  Falls Du uns kennenlernen möchtest, oder weitere Fragen zu uns hast, können wir uns gerne vorab via Skype treffen.
  Wir sind Nichtraucher und freuen uns, wenn Du das auch bist.

  Was bekommst Du für Deine Arbeit von uns:
  Alle Mahlzeiten. Wenn Du im Wohnwagen, oder der Blockhütte wohnst, kannst Du Dir Deine eigenen Mahlzeiten bereiten.
  Es kommt vor, dass wir sie zusammen einnehmen.
  Du darfst dann Gebrauch machen von unseren Vorräten und unserem Gemüse und Obst aus eigenem Garten.
  Arbeitszeiten: 4-5 Stunden, 5 Tage in der Woche -

  Dieses host bietet Unterbringung und Bezahlung an.

  Wir sprechen: Niederländisch, Deutsch.

 • Etwas mehr Information

  Etwas mehr Information

  • Internet Zugang

  • Eingeschränkter Internet Zugang

   Eingeschränkter Internet Zugang

  • Wir besitzen Tiere

  • Wir sind Raucher

  • Familien möglich

 • Platz zum Abstellen von Camper Vans

  Platz zum Abstellen von Camper Vans

  Du bist unterwegs mit einem Camperbus? Lass uns reden!

 • Kapazität - wie viele Workawayer maximal

  Kapazität - wie viele Workawayer maximal

  zwei

 • ...

  Arbeitszeiten

  Maximum 4-5 hours a day, 5 days a week
Gastgeber Ref-Nr.: 733979472517