Help our eco foundation with reaching our sustainability goals in Brodnica, Poland

 • Bisher 23 mal gespeichert
 • Letzte Aktivität: 22 Mai 2024

Verfügbarkeit

  2024 

 Geforderte Mindest-Aufenthaltsdauer:  mindestens 1 Woche

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Informationen

 • Beschreibung

  Beschreibung

  Volunteering at our foundation is an idea created for people who would like to spend time in nature and learn basic skills useful to start living in the countryside.

  If you are interested in topics such as carbon farming, regenerative farming, self-sufficiency, or running a small farm, then we are the right place for you :)

  We are a family of 3 – Ania, Piotr and 12-year-old Bartek in home education... plus our Australian Shepherd named Piołun (Warmwood). We are all guided by the principles of organic life, with respect for mother Earth and animals.

  We have been creating our farm from scratch for 4 years. We have 4 hectares of land - mostly meadows and pastures, but we try to use every piece of arable land by sowing cereals by hand to make sourdough bread - we can teach these skills to anyone who is interested. We run a small artisanal bakery and a farm shop with organic food products from us and our friends.

  In our practice, we focus on the preservation of natural biodiversity, which results in a very diverse farm. In addition to sowing in the fields, we grow vegetables and breed animals – all kinds of poultry: chickens, ducks, geese. We also have rabbits and larger ones – sheep, goats and a cow. There are also bees :)

  Our goals include, among others, complete food and energy self-sufficiency. For this reason, we use cheap and low-energy infrastructure - we have photovoltaic panels in the off-grid system, and in the summer, we use solar showers. Our tanks can collect 5,000 liters of rainwater. We mainly use it to water vegetables in the garden.

  We work diligently all year round, which is why we invite people willing to help with the planned tasks and to co-create events and workshops related to our Natural Habitat Foundation.

  PS. Due to major renovations and a large number of free-running animals, we do not accept volunteers with children or their own animals.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wolontariat to idea stworzona dla osób, które chciałyby spędzić czas na łonie natury i nauczyć się podstawowych umiejętności przydatnych do rozpoczęcia życia na wsi.

  Jeżeli interesują Cię takie zagadnienia jak: rolnictwo węglowe, rolnictwo regeneratywne, samowystarczalność, czy prowadzenie małego gospodarstwa, to jesteśmy odpowiednim miejscem dla Ciebie :)

  Jesteśmy 3 osobową rodziną – Ania, Piotr i 12 letni Bartek w edukacji domowej… plus Piołun – owczarek australijski. Wszyscy kierujemy się zasadami życia organicznego, z szacunkiem do matki Ziemi i zwierząt.

  Nasze gospodarstwo tworzymy zupełnie od nowa od 4 lat. Posiadamy 4 hektary ziemi - głównie łąk i pastwisk, ale staramy się wykorzystać każdy skrawek ziemi ornej siejąc na niej ręcznie zboża potrzebne do wypieku chleba na zakwasie - możemy nauczyć tych umiejętności każdego, kto jest tym zainteresowany. Prowadzimy w siedlisku małą rzemieślnicza piekarnię oraz sklepik przyzagrodowy z organicznymi produktami spożywczymi od nas i naszych przyjaciół.

  W naszej praktyce skupiamy się na zachowaniu naturalnej różnorodności biologicznej, czego efektem jest bardzo zróżnicowane gospodarstwo. Oprócz zasiewów na polach, uprawiamy warzywa i hodujemy zwierzęta – wszelkiego rodzaju drób: kury, kaczki, gęsi. Mieszkają u nas także króliki oraz większe gabarytowo – owce, kozy i krowa . Są też pszczoły :)

  Nasze cele, to między innym całkowita samowystarczalność żywieniowa oraz energetyczna. Z tego powodu korzystamy z taniej i niskoenergetycznej infrastruktury - posiadamy panele fotowoltaiczne w systemie off grid, a latem używamy pryszniców solarnych. Nasze zbiorniki mogą zebrać 5.000 litrów wody deszczowej. Używamy jej głównie do podlewania warzyw w ogrodzie. .

  Sumiennie pracujemy cały rok, dlatego też zapraszamy osoby chętne do pomocy przy planowanych zadaniach oraz do współtworzenia wydarzeń i warsztatów powiązanych z naszą fundacją Naturalne Siedlisko.

  PS. Z racji poważnych remontów oraz dużej ilości wolno biegających zwierząt – nie przyjmujemy wolontariuszy z dziećmi i własnymi zwierzętami.

 • Arten von Hilfe und Lernmöglichkeiten

  Arten von Hilfe und Lernmöglichkeiten

  Karitative Arbeit
  Kunstprojekte
  Sprachpraxis
  Hilfe bei Ökoprojekten
  Unterrichten
  Gartenarbeiten
  Heimwerker- und Bauarbeiten
  Betreuung von Tieren
  Mithilfe auf einem Bauernhof
  Zubereiten / Kochen von Mahlzeiten für die Familie
  Hausarbeiten
 • UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung, die dieser Gastgeber verfolgt

  UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung, die dieser Gastgeber verfolgt

  UNO-Ziele
  Keine Armut
  Kein Hunger
  Gesundheit und Wohlergehen
  Hochwertige Bildung
  Geschlechtergleichstellung
  Sauberes Wasser und Sanitärversorgung
  Bezahlbare und saubere Energie
  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
  Industrie, Innovation und Infrastruktur
  Weniger Ungleichheiten
  Nachhaltige Städte und Gemeinden
  Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen
  Maßnahmen zum Klimaschutz
  Leben unter Wasser
  Leben an Land
  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
 • Kultureller Austausch und Lernmöglichkeiten

  Kultureller Austausch und Lernmöglichkeiten

  We will try to diversify your volunteer stay with various interesting meetings, original bread baking workshops, an evening bonfire, or sightseeing of the area and the Brodnica Lake District – you can also use our bicycles.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Postaramy się urozmaicić Wasz wolontariacki pobyt różnymi ciekawymi spotkaniami, autorskimi warsztatami z wypieku chleba, wieczornym ogniskiem, czy zwiedzaniem okolicy i pojezierza brodnickiego – można też korzystać z naszych rowerów.

 • Arbeit

  Arbeit

  We work diligently all year round, which is why we invite people willing to help with the planned tasks and to co-create events and workshops related to our Natural Habitat Foundation.
  The scope of activities depends on the date of volunteering and your skills, but regardless of the season, we can assure you that each task will bring you a lot of joy and fulfillment.
  It is important to us that the volunteer is an independent and inventive person :)
  We are looking for creative and positive people who want to leave something of their own for the community visiting us and co-create the Natural Habitat.

  The main volunteer activities are:
  - creating space for a habitat community
  - construction of fences and enclosures for animals from natural elements
  - working with wood: chopping and transporting wood needed for the winter to heat the house
  - preparing meals and preserves from currently available vegetables and fruits
  - taking care of the vegetable garden – weeding, watering, planting, harvesting
  - preparing products for sale in our farm shop
  - Livestock feeding
  - help with dogs in our dog hotel – mainly walks and stroking pets

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sumiennie pracujemy cały rok, dlatego też zapraszamy osoby chętne do pomocy przy planowanych zadaniach oraz do współtworzenia wydarzeń i warsztatów powiązanych z naszą fundacją Naturalne Siedlisko.

  Zakres zajęć jest oczywiście uzależniony od terminu wolontariatu oraz Twoich umiejętności, lecz niezależnie od pory roku możemy zapewnić, że każde zadanie przyniesie Wam wiele radości i spełnienia.
  Ważne jest dla nas, aby wolontariusz był osobą samodzielną i pomysłową :)
  Szukamy osób kreatywnych i z pozytywnym nastawieniem, chcących pozostawić coś od siebie dla odwiedzającej nas społeczności i współtworzyć Naturalne Siedlisko.

  Główne zajęcia wolontariackie, to :
  - tworzenie miejsca dla siedliskowej społeczności
  - budowa ogrodzeń i wygrodzeń dla zwierząt z naturalnych elementów
  - praca z drewnem: rąbanie i zwożenie drewna potrzebnego na zimę do ogrzania domu
  - przygotowywanie posiłków i przetworów z aktualnie dostępnych warzyw i owoców
  - opieka nad ogrodem warzywnym – pielenie, podlewanie, sadzenie, zbieranie plonów
  - przygotowywanie produktów do sprzedaży w naszym zagrodowym sklepiku
  - karmienie zwierząt gospodarskich
  - pomoc przy pieskach w naszym psim hotelu – głównie spacery i głaskanie czworonogów

 • Sprachen

  Gesprochene Sprachen
  Polnisch: Fließend
  Englisch: Grundkenntnisse

  Dieser Gastgeber bietet Sprachaustausch an
  Dieser Gastgeber gibt an, dass er dir gern seine Muttersprache beibringt oder selbst eine Sprache lernen möchte.
  Bitte wende dich direkt an ihn, um weitere Auskünfte zu erhalten.

 • Unterkunft

  Unterkunft

  We will repay you for your commitment with what we have.
  We provide accommodation in a separate room (for 2 people) with access to its own bathroom and shared kitchen, with basic utilities and internet.
  We will share with you all the food products that the earth and our animals give us.
  We are flexitarians, but we respect every cuisine and are happy to learn about dishes from your country.
  However, if you don't know how to cook – don't worry! We'll do ittogether :)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Za Wasze zaangażowanie odwdzięczymy się tym co posiadamy.
  Zapewniamy nocleg w oddzielnym pokoju (2 osobowym) z dostępem do własnej łazienki i wspólnej kuchni, z podstawowymi mediami i internetem.
  Podzielimy się z Wami wszelkimi produktami spożywczymi, którymi obdaruje nas ziemia i nasze zwierzęta.
  Jesteśmy fleksitarianami, ale szanujemy każdą kuchnię i chętnie poznamy dania z Twojego kraju.
  Jeśli jednak nie potrafisz gotować – nie martw się! Zrobimy to razem :)

 • Etwas mehr Information

  Etwas mehr Information

  • Internet Zugang

  • Eingeschränkter Internet Zugang

   Eingeschränkter Internet Zugang

  • Wir besitzen Tiere

  • Wir sind Raucher

  • Familien möglich

 • Platz zum Abstellen von Camper Vans

  Platz zum Abstellen von Camper Vans

  Dieser Gastgeber bietet Platz für Wohnmobile.

 • Kapazität - wie viele Workawayer maximal

  Kapazität - wie viele Workawayer maximal

  mehr als zwei

 • ...

  Arbeitszeiten

  Maximum 4-5 hours a day, 5 days a week

Gastgeber Ref-Nr.: 467868321495

Feedback (1)

Weitere Bilder

Feedback


Help at our family home and garden and explore Szczecin, Poland
Traditional wooden construction project in Hucisko Jawornickie, Poland