Homeschooling family living in the woods in Aakirkeby, Bornholm, Denmark

Country

Dänemark

Bisher 7 mal gespeichert


 • rating

  Host Bewertung

 • feedbacks

  Feedback

  -

 • last activity

  Letzte Aktivität

  17.06.2021

 • Last email replied

  Beantwortungsquote

  100.0 %

 • Last email replied

  Ø Zeit bis Antwort:

  innerh. 2 Tage

 
  2021 
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 • Beschreibung

  Beschreibung

  We are a family of four who live in the woods in the middle of Bornholm. Lise My (6 years) is homeschooled. Edvard (4 years) will also be homeschooled when he reaches school age. We unschool and let the kids find their interests and cultivate them with us. Father, Thomas, works as an accountant in his own company from home. Mother, Sissel, writes books and has her own publishing house. We have the forest around us and enjoy quiet days without stress. We eat organic and vegetarian and try to live sustainably and without food waste. We speak Danish. Thomas and Sissel speak English. The children only speak Danish and are not so happy to speak anything other than Danish.


  Vi er en familie på fire, der bor i skoven midt på Bornholm. Lise My (6 år) bliver hjemmeundervist. Edvard (4 år) vil også blive hjemmeundervist, når han når skolealderen. Vi unschooler og lader børnene finde deres interesser og dyrke dem sammen med os. Far, Thomas, arbejder som revisor i eget firma hjemmefra. Mor, Sissel, skriver bøger og har eget forlag.
  Vi har skoven omkring os og nyder rolige dage uden stress. Vi spiser økologisk og vegetarisk og prøver at leve bæredygtigt og uden madspild.
  Vi taler dansk. Thomas og Sissel taler engelsk. Børnene taler kun dansk og er ikke så glade for at tale andet end dansk.

 • Arten von Hilfe und Lernmöglichkeiten

  Arten von Hilfe und Lernmöglichkeiten

  Kunstprojekte
  Sprachpraxis
  Unterrichten
  Gartenarbeiten
  Heimwerker- und Bauarbeiten
  Babysitten und Kinderbetreuung
  Zubereiten / Kochen von Mahlzeiten für die Familie
  Hausarbeiten
  Handwerkliche Arbeiten

 • Projekte mit Kindern

  Projekte mit Kindern

  Dieses Projekt schließt möglicherweise den Umgang mit Kindern ein. Mehr Informationen findest du in unseren Verhaltensregeln und Tipps hier.

 • Kultureller Austausch und Lernmöglichkeiten

  Kultureller Austausch und Lernmöglichkeiten

  We live right next to the bison forest on Bornholm, where you can learn about nature and the animals. As homeschoolers, we go on trips to Bornholm and learn from nature. There is always something new to see here. We live far from a bus stop and from the city. So a bike would be preferable if you are going around the island yourself. We can probably get someone who can be available.

  Vi bor lige ved siden af bisonskoven på Bornholm, hvor du kan lære om naturen og dyrene.
  Som hjemmeskolere tager vi på ture på Bornholm og lære af naturen. Der er altid noget nyt at se her.
  Vi bor langt fra et busstoppested og fra byen. Så en cykel vil være at foretrække, hvis du skal omkring på øen selv. Vi kan nok skaffe en, der kan stå til rådighed.

 • Arbeit

  Arbeit

  We want help for our children and various activities with them. Both children easily attach themselves to adults who engage with them and their interests. These are, for example: board games, computer games, creative projects, playing in the garden, exploring the forest, playing various role-playing games. Lise My loves clothes, dolls, math, forest animals and birds, and playing Mario on iPad and Nintendo. Edvard loves train tracks, the pajama heroes and reading books. Lise practices speaking English and writing and reading in Danish. Sissel is ill and it is difficult to make a profit for games and projects, and Thomas has a lot of work to do. In addition, it will be nice with help with cooking and other practical help in the house. There is also plenty to do in the garden, as well as an old barn that we are trying to put in order.

  Vi ønsker hjælp til vores børn og forskellige aktiviteter med dem. Begge børn knytter sig nemt til voksne, der engagerer sig i dem og deres interesser. Det er fx: brætspil, computerspil, kreative projekter, lege i haven, udforske skoven, lege forskellige rollelege. Lise My holder meget af tøj, dukker, matematik, skovens dyr og fugle, og at spille Mario på iPad og Nintendo. Edvard er glad for togbaner, pyjamas heltene og at læse bøger. Lise øver sig i at tale engelsk og i at skrive og læse på dansk.
  Sissel er syg, og det er svært at have overskud til lege og projekter, og Thomas har meget arbejde at se til.
  Desuden vil det være dejligt med hjælp til madlavning og andet praktisk hjælp i huset.
  Der er også masser at lave i haven, samt en gammel lade, som vi prøver at sætte i stand.

 • Gesprochene Sprachen

  Danish: Fließend
  Englisch: Gute Kenntnisse

 • Unterkunft

  Unterkunft

  We have a mini guest house with kitchen / living room / bedroom in the same room, a small bathroom and a loft with several beds. There can sleep 2 downstairs and 3 upstairs. It is completely renovated. There is a possibility that you can cook and eat in the guest house, or that we eat a meal together during the day with us, depending on how it fits together.

  Vi har et mini gæstehus med køkken/stue/soveværelse i samme rum, et lille badeværelse og et loft med flere sovepladser. Der kan sove 2 nede og 3 oppe. Det er helt nyrenoveret.
  Der er en mulighed, at du selv kan lave mad og spise i gæstehuset, eller at vi spiser et måltid sammen om dagen inde hos os, afhængig af hvordan det passer sammen.

 • Was noch ...

  Was noch ...

  We have not tried this before, but several in our homeschooling community have had workaways before. We live close to Friskoven, where they are building an ecovillage, which is interesting to visit. We have plenty of space in the garden if you want to start your own projects in your spare time. In addition, we have many books that you can borrow if you want. It is obvious to cycle trips and explore nature by bike. Depending on the season and the weather, there are many things outdoors that can be explored - either with us or alone in your spare time. We also have room to have 2 residents if you are 2 who want to travel together.

  Vi har ikke prøvet dette før, men flere i vores hjemmeskolefællesskab har haft workaways før. Vi bor tæt på Friskoven, hvor de bygger en økolandsby, som er interessant at besøge. Vi har masser af plads i haven, hvis du har lyst til at starte egne projekter i din fritid. Desuden har vi mange bøger, som du kan låne, hvis du vil.
  Det er oplagt at cykle ture og udforske naturen på cykel. Afhængig af årstid og vejret er der mange ting udendørs, som kan udforskes - enten sammen med os eller alene i din fritid.
  Vi har desuden plads til at have 2 boende, hvis I er 2, der vil rejse sammen.

 • Etwas mehr Information

  Etwas mehr Information

  • Internet Zugang

  • Eingeschränkter Internet Zugang

   Eingeschränkter Internet Zugang

  • Wir besitzen Tiere

  • Wir sind Raucher

  • Familien möglich

 • Hier sind Haustiere in der Regel willkommen

  Hier sind Haustiere in der Regel willkommen

  Du må gerne have kæledyr med i gæstehuset.

 • Kapazität - wie viele Workawayer maximal

  Kapazität - wie viele Workawayer maximal

  zwei

 • ...

  Arbeitszeiten

  Maximum 4-5 hours a day, 5 days a week


Gastgeber Ref-Nr.: 625385829571