Family homestead in the foothills of the mountains in Prachaticko, Czech Republic

Country

Tschechische Republik

Bisher 3 mal gespeichert


 • rating

  Host Bewertung

 • feedbacks

  Feedback

  -

 • last activity

  Letzte Aktivität

  10.11.2020

 
  2021 

 Geforderte Mindest-Aufenthaltsdauer:  1 Woche oder weniger

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 • Beschreibung

  Beschreibung

  We are a family living in a timbered cottage with a minimalist island system of electricity at the top of Černá hora in the foothills of the Šumava Mountains. My husband Albert is a carpenter and I take care of the children, the household and the garden. We grow vegetables that we process and store for the winter. We ferment vegetables, make pesto, dry herbs, prepare ointments and tinctures for own use and neighbourhood exchange.

  Jsme rodina žijící v roubené chaloupce s minimalistickým ostrovním systémem zdroje elektřiny na vrcholu Černé hory v podhůří Šumavy. Manžel Albert je tesař a já se věnuji dětem, domácnosti a zahradě. Pěstujeme si zeleninu kterou zpracováváme a uskladňujeme na zimní období. Kvasíme zeleninu, vyrábíme pesto, sušíme byliny, připravujeme mastě a tinktury pro vlastní potřebu a sousedskou směnu.

 • Arten von Hilfe und Lernmöglichkeiten

  Arten von Hilfe und Lernmöglichkeiten

  Gartenarbeiten
  Babysitten und Kinderbetreuung
  Zubereiten / Kochen von Mahlzeiten für die Familie
  Hausarbeiten
  Handwerkliche Arbeiten

 • Projects involving children

  Projects involving children

  This project could involve children. For more information see our guidelines and tips here.

 • UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung, die dieser Gastgeber verfolgt

  UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung, die dieser Gastgeber verfolgt

  UNO-Ziele
  Keine Armut
  Kein Hunger
  Gesundheit und Wohlergehen
  Hochwertige Bildung
  Geschlechtergleichstellung
  Sauberes Wasser und Sanitärversorgung
  Bezahlbare und saubere Energie
  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
  Industrie, Innovation und Infrastruktur
  Weniger Ungleichheiten
  Nachhaltige Städte und Gemeinden
  Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen
  Maßnahmen zum Klimaschutz
  Leben unter Wasser
  Leben an Land
  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
 • Kultureller Austausch und Lernmöglichkeiten

  Kultureller Austausch und Lernmöglichkeiten

  Possibility to see life without the usual comfort of an electrified household in semi-solitude. Development of an island system for the location of a washing machine. Demonstration of a natural garden. Demonstration of folk architecture, carpentry. Food fermentation and preservation for own use and neighbourhood exchange. Sharing finding your own path in a different lifestyle. Eating from local vegetables and sources

  Možnost nahlédnout život bez běžného komfortu elektrifikované domácnosti na polosamotě. Vývoj ostrovního systému za účelem umístění pračky. Ukázka přírodní zahrady. Ukázka lidové architektury, tesařského řemesla. Fermentace potravin a jejich uchování pro vlastní potřebu a sousedskou výměnu.Sdílení nacházení si své vlastní cesty v odlišném životním stylu. Stravování z místní zeleniny a zdrojů

 • Arbeit

  Arbeit

  We will use help in the garden - weeding, sowing, planting. Also assistance in the production of products, canning, collecting herbs. For the time being, we create products for our own needs and neighbourhood swaps. Domestic help with cooking and cleaning and children. Preparing wood for winter.

  Užijeme pomoc v zahradě- pletí, setí, sázení. Též pomoc při výrobě produktů, zavařování, sběru bylin. Produkty prozatím tvoříme pro vlastní potřebu a sousedskou smněnu.Pomoc v domácnosti s vařením a úklidem a dětmi. Příprava dřeva na zimu.

 • Sprachen

  Gesprochene Sprachen
  English: Grundkenntnisse

  Dieser Gastgeber bietet Sprachaustausch an
  Dieser Gastgeber gibt an, dass er dir gern seine Muttersprache beibringt oder selbst eine Sprache lernen möchte.
  Bitte wende dich direkt an ihn, um weitere Auskünfte zu erhalten.

 • Unterkunft

  Unterkunft

  Detached half-timbered cottage. It has a living room with a wood-burning stove, a large bed, a table and chairs, a water supply and lighting. Separation toilet behind the house and a small toilet with a sink inside the house.

  Samostatná hrázděná chaloupka. Má obytnou místnost s kamny na dřevo,velkou postelí, stolem a židlemi, přívodem vody a osvětlením. Separační záchod za domem a malá toaletka s umyvadlem uvnitř domku.

 • Was noch ...

  Was noch ...

  Our cottage is only 3 km from the picturesque town of Prachatice with its historic center. On the other side of the hill you will find the Křišťanovský pond and picturesque views of the Šumava Mountains. There is a rich tourism in the region. The Libín lookout tower is within walking distance. From the town of Prachatice, you can easily take a train or bus to Český Krumlov, the Lipno reservoir or the central Šumava.

  Naše chaloupka je pouhé 3 km od malebného města Prachatice s historickým centrem. Na druhé straně kopce naleznete Křišťanovský rybník a malebné výhledy na Šumavu. V kraji je bohatý turismus. Rozhledna Libín je v dochozí vzdálenosti. Z města Prachatice se vlakem či autobusem můžete snadno nechat dovézt do Českého Krumlova, na vodní nádrž Lipno či do centrální Šumavy.

 • Etwas mehr Information

  Etwas mehr Information

  • Internet Zugang

  • Eingeschränkter Internet Zugang

   Eingeschränkter Internet Zugang

  • Wir besitzen Tiere

  • Wir sind Raucher

  • Familien möglich

 • Kann Digital Nomads unterbringen

  Kann Digital Nomads unterbringen

  Dieser Gastgeber nimmt gern Digital Nomads bei sich auf.

 • Platz zum Abstellen von Camper Vans

  Platz zum Abstellen von Camper Vans

  Dieser Gastgeber bietet Platz für Wohnmobile.

 • Kapazität - wie viele Workawayer maximal

  Kapazität - wie viele Workawayer maximal

  mehr als zwei

 • ...

  Arbeitszeiten

  Maximum 4-5 hours a day, 5 days a week

Gastgeber Ref-Nr.: 456946793942