updated  

Experience life on a small farm in the middle of the forest, by a lake near Gothenburg, Sweden

 • Favourited 36 times
 • Last activity: 29 may 2024

Availability

  2024 

 Min stay requested: at least a week

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Details

 • Description

  Description

  Hello Welcome to the forest where the moose live! We are a family consisting of me, Ann-Ida, Stefan and our children Ottie, 8 years old, and Arvid, 6 years old. I am 40 years old and work as a teacher and Stefan is 42 and works as an operations technician. We have been living for 2.5 years at Älghults Gård, a small farm in the forest on the edge of the fantastically well-maintained farm town of Tollered, 30 minutes outside of Gothenburg. The farm was built in the middle of the 19th century and is located in the forest with a beach plot. The lake offers nice bathing and fishing water and for those who want, we have canoes, rowing boats and SUPs to borrow to get out on the lake. The farm has a barn with a loft, outbuildings, lake house and carpentry workshop. In addition to us, chickens, roosters and the cat Luna also live on the farm. When we took over the farm it had lacked maintenance for several years and we are now slowly working to bring it back to its former glory. We restore the farm with building care and only work with natural materials such as egg oil tempera, clay and wood. This year we will work on creating both a garden plot and a berry garden, building a fenced yard, repainting the houses, restoring windows, re-roofing the barn, restoring the lake cabin and much more.


  Hej

  Välkommen till skogen där älgarna bor! Vi är en familj som består av mig Ann-Ida, Stefan och våra barn Ottie 8 år och Arvid 6 år.
  Jag är 40 år och arbetar som lärare och Stefan är 42 och arbetar som driftstekniker.

  Vi bor sedan 2.5 år tillbaka på Älghults Gård, en liten gård i skogen i utkanten av den fantastiskt fint besvarad bruksorten Tollered, 30 minuter utanför Göteborg.

  Gården är byggd på mitten av 1800-talet och är belägen i skogen med strandtomt. Sjön erbjuder fint bad- och fiskevatten och för den som vill så har vi kanoter, roddbåt och SUP att låna för att ta sig ut på sjön.

  Till gården finns ladugård med loft, uthus, sjöstuga och snickarverkstad.

  På gården bor förutom oss även höns, tuppar och katten Luna.

  När vi tog över gården hade den saknat underhåll under flera år och vi arbetar nu sakta med att få tillbaka den till sin forna glans.
  Vi restaurerar gården med byggnadsvård och arbetar bara med naturmaterial så som äggoljetempera, lera och trä.

  I år kommer vi arbeta med att anlägga både ett trädgårdsland och en bärträdgård, bygga gärdsgård, måla om husen, restaurera fönster, lägga om tak på ladugården, restaurera sjöstuga och mycket mer.

 • Types of help and learning opportunities

  Types of help and learning opportunities

  Ayuda en proyectos ecológicos
  Jardinería
  Construcción y bricolaje
  Cuidado de animales
  Ayuda en una granja
  Mantenimiento general
 • UN sustainability goals this host is trying to achieve

  UN sustainability goals this host is trying to achieve

  UN goals
  No poverty
  Zero hunger
  Good health and well-being
  Quality education
  Gender equality
  Clean water and sanitation
  Affordable and clean energy
  Decent work and economic growth
  Industries, innovation and infrastructure
  Reduce inequality
  Sustainable cities and communities
  Responsible consumption and production
  Climate action
  Life below water
  Life on land
  Peace, justice and strong institutions
  Partnerships for the goals
 • Cultural exchange and learning opportunities

  Cultural exchange and learning opportunities

  Älghult Gård is a fantastic place in the middle of nature but still close to the big city. Blueberries grow in the forest and the lake is full of fish, we have a boat, canoe and SUP that you can borrow to explore the lake or go on to one of the nearby lakes. There are many possibilities for camping nearby.
  If you practice yoga we have yogamats and the jetty is a lovely place for morning sessions.
  If you are a climber as we are we will show you the climbing areas that is closest to where we stay.
  We have bikes to borrow to get to the community, which is a well-preserved industrial area with nice buildings, hotel, restaurant, cinema, cafe, grocery store and shops. By car, train or bus, you can get to Gothenburg in 30 minutes and to Alingsås in 15 minutes. You will be able to gain experience in gardening, farm life and building maintenance and much more and we look forward to wonderful conversations with culture and exchange of experience!


  Älghult Gård är en fantastisk plats mitt i naturen men ändå nära storstaden.
  I skogen växer blåbär och sjön är full med fisk, vi har båt, kanot och SUP som du kan låna för att utforska sjön eller ta dig vidare till någon av de närliggande sjöarna. Det finns många möjligheter för att campa i närheten.
  Vi har cyklar att låna ut för att ta sig till samhället, som är en fint bevarat bruksort med fina byggnader, hotell, restaurang, bio, café, mataffär och butiker.

  Med bil eller tåg är man sig till Göteborg på 30 minuter och till Alingsås på 15 minuter.

  Du kommer att kunna få erfarenheter av trädgårdsarbete, gårdsliv och byggnadsvård och mycket mer och vi ser fram emot härliga samtal med kultur och erfarenhetsutbyte!

 • Help

  Help

  We like good-spirited people who come and help with painting (especially outdoors with traditional paint), gardening, building projects, renovation projects, cooking, taking care of the chickens. There will always be general maintenance on the farm, firewood to carry, grass to cut, tools to fix and so on. The tasks will vary from day to day, but can also be guided by your wishes or skills. We will be at home almost every day but some days we are away and then the tasks need to be done on our own. Helping days are Monday-Friday. The days start at 8 am and end at 2 pm with coffee and lunch in between.
  We are seeking help for the period 23 juni-13 juli, but we can be a bit flexible if you like to come earlier.


  Vi gillar människor med god anda som kommer och hjälper till med målning (framför allt utomhus med traditionell slamfärg), trädgårdsarbete, byggprojekt, renoveringsprojekt, matlagning, sköta om hönsen. Det kommer alltid att finnas allmänt underhåll på gården, ved att bära, gräs att klippa, verktyg att fixa och så vidare.
  Arbetsuppgifterna kommer att variera från dag till dag men kan också styras av vad ni har för önskemål eller kunskaper.

  Vi kommer att vara hemma nästan varje dag men vissa dagar är vi borta och då behöver arbetet skötas på egen hand.

  Arbetsdagarna är måndag-fredag. Dagarna börjar kl 8 och slutar vid 14 med fika och lunch där i mellan.

 • Languages spoken

  English: Fluent
  Swedish: Fluent
  German: Intermediate

 • Accommodation

  Accommodation

  We have different options for accommodation: In connection with the barn we have a room with a double bed. In the studio, we will during the spring prepare a simpler guest house. Or in a glamping tent that will be set up in the forest. The choice is yours!
  There is a outdoor kitchen.
  Toilet and shower are in the main building where we live. Outdoor shower is available down by the lake.
  You cook breakfast and dinner yourself (we take care of shopping food after your wishes). Coffee and lunch we cook and eat together with you.


  Vi har olika alternativ för boende:
  I anslutning till ladan vi ett rum med dubbelsäng
  I ateljen kommer vi under våren att ställa iordning till ett enklare gästhus
  I glampingtält som kommer vara uppställt i skogen.

  Utomhuskök

  Toalett och dusch finns i boningshuset där vi bor. Utedusch finns nere vid sjön.

  Frukost och middag lagar ni själva (vi står för livsmedel) och fika och lunch lagar vi och äter tillsammans med er.

 • What else ...

  What else ...

  Write an application addressed to us after you have read the information. The bulk mail applications are not something we are interested in or have time for. We have vegetables to grow and animals to feed =) And please, just write to us if you are sure you want to come.
  Greetings Ann-Ida and Stefan and family!


  Skriv en ansökan riktad till oss efter att du har läst informationen. Masspostansökningarna är inget vi är intresserade eller har tid för. Vi har grönsaker att odla och djur att mata =)
  Och snälla, skriv bara till oss om du är säker på att du vill komma.

  Hälsningar
  Ann-Ida och Stefan med familj!

 • A little more information

  A little more information

  • Internet access

  • Limited internet access

   Limited internet access

  • We have pets

  • We are smokers

  • Can host families

 • Space for parking camper vans

  Space for parking camper vans

  This host can provide space for campervans.

 • How many Workawayers can stay?

  How many Workawayers can stay?

  More than two

 • ...

  Hours expected

  Maximum 4-5 hours a day, 5 days a week

Host ref number: 291134693535

Feedback

Help us with our small scale family farm in Hörby, Sweden
Join our great family in the south of Sweden in Ängelholm, Sweden