1 / 5

Join our foster family and spend time playing with our children, gardening and renovating a playground in Zgorzelec, Poland

 • Bisher 4 mal gespeichert
 • Letzte Aktivität: 13 Juni 2024

Verfügbarkeit

  2024 

 Geforderte Mindest-Aufenthaltsdauer:  mindestens 1 Woche

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Informationen

 • Beschreibung

  Beschreibung

  We are a married couple and we live in an old house in a settlement that we called Zagroda Cudów. We are a foster family for children in need. We are currently raising three children. In addition, we organize creative workshops and meetings with interesting people. We have two dogs, three cats, 10 chickens and two hives with bees 😀 and a garden. We like to actively spend time close to nature, we explore the area, light bonfires, hang hammocks, tinker, and ride bikes. Dominika and Wojtek 💚

  Jesteśmy małżeństwem i mieszkamy w starym domu na siedlisku, który nazwaliśmy Zagroda Cudów. Jesteśmy rodziną zastępczą dla dzieci w potrzebie. Obecnie wychowujemy trójkę dzieci. Ponadto organizujemy kreatywne warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi. Mamy dwa psy, trzy koty, 10 kur i dwa ule z pszczołami 😀 oraz ogród.
  Lubimy aktywnie spędzać czas blisko natury, zwiedzamy okolicę, palimy ogniska, rozwieszamy hamaki, majsterkujemy, jeździmy na rowerach. Dominika i Wojtek 💚

 • Arten von Hilfe und Lernmöglichkeiten

  Arten von Hilfe und Lernmöglichkeiten

  Karitative Arbeit
  Kunstprojekte
  Gartenarbeiten
  Heimwerker- und Bauarbeiten
  Babysitten und Kinderbetreuung
  Hausarbeiten
  Handwerkliche Arbeiten
 • Kultureller Austausch und Lernmöglichkeiten

  Kultureller Austausch und Lernmöglichkeiten

  They will visit the surroundings, feast by the bonfire, eat good meals, see what a foster family is all about, and will be an attraction and inspiration for children in our foster family. They will learn to tinker and be with children.

  Zwiedzą okolice, biesiady przy ognisku, zjedzą dobre posiłki, zobaczą na czym polega rodzina zastępcza, będą atrakcją i inspiracją dla dzieci w naszej rodzinie zastępczej. Nauczą się majsterkować, przebywać z dziećmi.

 • Arbeit

  Arbeit

  Tinkering, helping with renovating a room, a fence, a playground, stacking wood, walking in the forest with children and dogs, spending time together on trips, helping in the garden, playing with children.

  Majsterkowanie, pomoc przy remoncie pokoju, ogrodzenia, placu zabaw, układanie drewna, spacery z dziećmi i psami do lasu, wspólne spędzanie czasu na wycieczkach, pomoc w ogrodzie, zabawy z dziećmi.

 • Unterkunft

  Unterkunft

  A room in the house like for a family member. With a new bathroom close to the room. Access to a washing machine and dryer. Shared kitchen. Shared home-cooked meals prepared by the hosts or according to other arrangements.

  Pokój w domu jak dla członka rodziny. Z nową łazienką blisko pokoju. Dostęp do pralki i suszarki. Wspólna kuchnia. Wspólne domowe posiłki robione przez gospodarzy lub według innych ustaleń.

 • Was noch ...

  Was noch ...

  - walks in the forest
  - bicycle trips,
  - we are close to the border of three countries: Germany, the Czech Republic, Poland,
  - Bolesławiec and Bolesławiec ceramics,
  - Jawor and the Church of Peace
  - a UNESCO monument,
  - the old town of Görlitz in Germany
  - bonfire feasts in front of the house
  - local festivals and picnics
  - evenings by the fireplace.

  We often take our car to the city of Zgorzelec for shopping and walks.
  Bicycle available.


  - spacery do lasu
  - wycieczki rowerowe,
  - mamy blisko granicy trzech państw: Niemcy, Czechy, Polska,
  - Bolesławiec i ceramika bolesławiecka,
  - Jawor i Kościół Pokoju zabytek UNESCO,
  - stare miasto Görlitz w Niemczech
  - biesiady przy ognisku pod domem
  - lokalne festyny i pikniki
  - wieczory przy kominku

  Często zawozimy samochodem do miasta Zgorzelec na zakupy i na spacery.
  Rower do dyspozycji.

 • Etwas mehr Information

  Etwas mehr Information

  • Internet Zugang

  • Eingeschränkter Internet Zugang

   Eingeschränkter Internet Zugang

  • Wir besitzen Tiere

  • Wir sind Raucher

  • Familien möglich

 • Kapazität - wie viele Workawayer maximal

  Kapazität - wie viele Workawayer maximal

  mehr als zwei

 • ...

  Arbeitszeiten

  Maximum 4-5 hours a day, 5 days a week

Gastgeber Ref-Nr.: 652773667329

Weitere Bilder

Feedback

Create art, live in the countryside with our cats, chickens, geese and ducks in Kuźnica, Poland
Come and help with creating a natural homestead in the hills of southern Poland!