Help me to create a self-sufficient place and explore traditional Galician village in A Estrada, Spain

Country

Spanien

Bisher 17 mal gespeichert


 • rating

  Host Bewertung

 • feedbacks

  Feedback

  -

 • last activity

  Letzte Aktivität

  27.01.2022

 • Last email replied

  Beantwortungsquote

  100.0 %

 • Last email replied

  Ø Zeit bis Antwort:

  innerh. 1 Tag

 
  2022 

 Geforderte Mindest-Aufenthaltsdauer:  1 Woche oder weniger

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 • Beschreibung

  Beschreibung

  My name is Adrián, after several years sharing experiences in different projects and places I decided to look for a field in which to pour my efforts, in a continuous work for self-sufficiency. Finally in 2019 I found a plot of about 3000 m2 with a traditional house to rehabilitate, which met the requirements I was looking for.

  In Eira da Aldea, the name by which the area was known, two dogs and I live here. We are on the south bank of the river Ulla, in the parish of Couso (A Estrada). We have an ecological vegetable garden, greenhouse, fruit trees and the house I want to rehabilitate following the principles of bioconstruction.

  I am currently designing and creating outdoor spaces, planting and starting work on the building.

  Couso is a rural Galician parish, its inhabitants are very friendly and welcoming, most of them continue to cultivate the land for self-consumption. There is an association of which I am part, in which we promote traditional music and dance, we also work maintaining and guarding a hiking route on the river Vea, we do garbage cleaning, water analysis ...
  In the area there are many trails to walk on both the mountain and the river.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Meu nome é Adrián, tras varios anos compartindo experiencias en diferentes proxectos e lugares decidinme por buscar un terreno no que volcar os meus esforzos, nun continuo traballo pola autosuficiencia. Finalmente en 2019 atopei un terreno duns 3000 m2 cunha vivenda tradicional a rehabilitar, que cumplía os requisitos que procuraba.

  Na Eira da Aldea, nome co que se coñecía a zona, vivimos dous cans máis eu. Estamos na ribeira sur do río Ulla, na parroquia de Couso (A Estrada). Dispoñemos dunha horta ecolóxica, invernadoiro, froiteiras e a vivenda que quero rehabilitar seguindo principios de bioconstrución.

  Actualmente estou deseñando e creando espazos exteriores, plantando e iniciando os traballos da obra.

  Couso é unha parroquia do rural galego, os seus habitantes son moi amigables e acolledores, a maior parte siguen cultivando as terras para o seu autoconsumo. Existe unha asociación da que formo parte, na que promovemos a música e o baile tradicionais, tamén traballamos mantendo e custodiando unha ruta de sendeirismo no río Vea, facemos limpezas de lixo, análise das augas...
  Na zona hai moitos sendeiros polos que camiñar tanto no monte coma no río.

 • Arten von Hilfe und Lernmöglichkeiten

  Arten von Hilfe und Lernmöglichkeiten

  Kunstprojekte
  Hilfe bei Ökoprojekten
  Gartenarbeiten
  Heimwerker- und Bauarbeiten
  Betreuung von Tieren
  Zubereiten / Kochen von Mahlzeiten für die Familie

 • UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung, die dieser Gastgeber verfolgt

  UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung, die dieser Gastgeber verfolgt

  UNO-Ziele
  Keine Armut
  Kein Hunger
  Gesundheit und Wohlergehen
  Hochwertige Bildung
  Geschlechtergleichstellung
  Sauberes Wasser und Sanitärversorgung
  Bezahlbare und saubere Energie
  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
  Industrie, Innovation und Infrastruktur
  Weniger Ungleichheiten
  Nachhaltige Städte und Gemeinden
  Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen
  Maßnahmen zum Klimaschutz
  Leben unter Wasser
  Leben an Land
  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
 • Kultureller Austausch und Lernmöglichkeiten

  Kultureller Austausch und Lernmöglichkeiten

  Living in a rural Galician village, where customs and traditions are still preserved, vine cultivation, music, dance ... Share moments with the locals, always ready for conversation. Learn principles of organic horticulture, bioconstruction, languages ​​...

  It is a very quiet place where you can still see the wildlife, it is very easy to see birds, deer, hedgehogs, rabbits, foxes ... In addition there is not much light pollution, so you can also clearly see the night sky.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vivir nunha aldea do rural galego, na que aínda se conservan usos e tradicións, cultivo de viña, música, danza... Compartir momentos coas persoas do lugar, sempre dispostas á conversa. Aprender principios de horticultura ecolóxica, bioconstrución, idiomas...

  É un lugar moi tranquilo no que aínda se percibe a vida salvaxe, é moi doado observar paxaros, corzos, ourizos, coellos, raposos... Ademáis non hai moita contaminación lumínica, polo que tamén se observa con claridade o ceo nocturno.

 • Arbeit

  Arbeit

  I need help with gardening work, creating and decorating spaces, building and creating an edible forest.
  It would be about four hours of work a day, preferably in the mornings, to have the afternoons off.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Preciso axuda con traballos na horta, creación e decoración de espazos, construción e na creación de un bosque comestible.
  Serían unhas catro horas de traballo diarias, preferiblemente polas mañás, para dispor das tardes libres.

 • Sprachen

  Gesprochene Sprachen
  Spanisch: Fließend
  Galician: Fließend
  Englisch: Gute Kenntnisse

  Dieser Gastgeber bietet Sprachaustausch an
  Dieser Gastgeber gibt an, dass er dir gern seine Muttersprache beibringt oder selbst eine Sprache lernen möchte.
  Bitte wende dich direkt an ihn, um weitere Auskünfte zu erhalten.

 • Unterkunft

  Unterkunft

  I offer space for camping (I have a tent for 3 people), van, caravan ... Solar shower and dry bath.
  Two meals a day (breakfast and lunch). Internet access via my phone and electricity.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ofrécese espazo para acampada (dispoño dunha tenda para 3 persoas), furgoneta, caravana... Ducha solar e baño seco.
  Dúas comidas ao día (almorzo e xantar). Acceso a internet a través do meu teléfono e electricidade.

 • Was noch ...

  Was noch ...

  We are located on the banks of the river Ulla, there are many trails to walk, areas to enjoy the river in many ways (swimming, kayaking, fishing ...).
  During the year there are several festivals, such as the Samain, Festa de Outono, As Nosas Músicas... and there are several Associations that carry out different activities.
  One of the Caminos de Santiago passes through here, as we are very close to this city.
  To get here by public transport there is a line that goes from Santiago to A Estrada.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Estamos situados nas ribeiras do río Ulla, existen moitos sendeiros polos que camiñar, áreas para disfrutar do río de moitas maneiras (baño, kayak, pesca...).
  Durante o ano fánse varias festas, como o Samain, Festa de Outono, As Nosas Músicas... e hai varias Asociacións que realizan diferentes actividades.
  Por aquí pasa un dos Camiños de Santiago, pois estamos moi preto desta cidade.
  Para chegar aquí con transporte publico hai unha liña que vai de Santiago a A Estrada.

 • Etwas mehr Information

  Etwas mehr Information

  • Internet Zugang

  • Eingeschränkter Internet Zugang

   Eingeschränkter Internet Zugang

  • Wir besitzen Tiere

  • Wir sind Raucher

  • Familien möglich

 • Platz zum Abstellen von Camper Vans

  Platz zum Abstellen von Camper Vans

  Dieser Gastgeber bietet Platz für Wohnmobile.

 • Kapazität - wie viele Workawayer maximal

  Kapazität - wie viele Workawayer maximal

  mehr als zwei

 • ...

  Arbeitszeiten

  Máximo 4-5 horas al día, 5 días a la semana


Gastgeber Ref-Nr.: 458811984739