Help me to create a self-sufficient place and explore traditional Galician village in A Estrada, Spain

Country

España

41 “me gusta”


 • rating

  Evaluación del anfitrión

 • feedbacks

  Comentarios

 • last activity

  Última actividad

  07/08/2022

 • Last email replied

  Porcentaje de respuesta

  100.0 %

 • Last email replied

  Responde en:

  ≤ 2 dias

 • Medallas

 
  2022 

 Estancia mínima:  Una semana o menos

E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 • Descripción

  Descripción

  My name is Adrián, after several years sharing experiences in different projects and places I decided to look for a field in which to pour my efforts, in a continuous work for self-sufficiency. Finally in 2019 I found a plot of about 3000 m2 with a traditional house to rehabilitate, which met the requirements I was looking for.

  In Eira da Aldea, the name by which the area was known, two dogs and I live here. We are on the south bank of the river Ulla, in the parish of Couso (A Estrada). We have an ecological vegetable garden, greenhouse, fruit trees and the house I want to rehabilitate following the principles of bioconstruction.

  I am currently designing and creating outdoor spaces, planting and starting work on the building.

  Couso is a rural Galician parish, its inhabitants are very friendly and welcoming, most of them continue to cultivate the land for self-consumption. There is an association of which I am part, in which we promote traditional music and dance, we also work maintaining and guarding a hiking route on the river Vea, we do garbage cleaning, water analysis ...
  In the area there are many trails to walk on both the mountain and the river.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Meu nome é Adrián, tras varios anos compartindo experiencias en diferentes proxectos e lugares decidinme por buscar un terreno no que volcar os meus esforzos, nun continuo traballo pola autosuficiencia. Finalmente en 2019 atopei un terreno duns 3000 m2 cunha vivenda tradicional a rehabilitar, que cumplía os requisitos que procuraba.

  Na Eira da Aldea, nome co que se coñecía a zona, vivimos dous cans máis eu. Estamos na ribeira sur do río Ulla, na parroquia de Couso (A Estrada). Dispoñemos dunha horta ecolóxica, invernadoiro, froiteiras e a vivenda que quero rehabilitar seguindo principios de bioconstrución.

  Actualmente estou deseñando e creando espazos exteriores, plantando e iniciando os traballos da obra.

  Couso é unha parroquia do rural galego, os seus habitantes son moi amigables e acolledores, a maior parte siguen cultivando as terras para o seu autoconsumo. Existe unha asociación da que formo parte, na que promovemos a música e o baile tradicionais, tamén traballamos mantendo e custodiando unha ruta de sendeirismo no río Vea, facemos limpezas de lixo, análise das augas...
  Na zona hai moitos sendeiros polos que camiñar tanto no monte coma no río.

 • Tipos de ayuda y oportunidades de aprendizaje

  Tipos de ayuda y oportunidades de aprendizaje

  Proyectos artísticos
  Ayuda en proyectos ecológicos
  Jardinería
  Proyectos de construcción y bricolaje
  Cuidado de animales
  Cocinar para toda la familia

 • Objetivos de sostenibilidad de las NU que intenta conseguir este anfitrión

  Objetivos de sostenibilidad de las NU que intenta conseguir este anfitrión

  Objetivos de las NU
  Fin de la pobreza
  Hambre cero
  Salud y bienestar
  Educación de calidad
  Igualdad de género
  Agua limpia y saneamiento
  Energía asequible y no contaminante
  Trabajo decente y crecimiento económico
  Industria, innovación e infraestructura
  Reducción de las desigualdades
  Ciudades y comunidades sostenibles
  Producción y consumo responsables
  Acción por el clima
  Vida submarina
  Vida de ecosistemas terrestres
  Paz, justicia e instituciones sólidas
  Alianzas para lograr los objetivos
 • Intercambio cultural y oportunidades de aprendizaje

  Intercambio cultural y oportunidades de aprendizaje

  Living in a rural Galician village, where customs and traditions are still preserved, vine cultivation, music, dance ... Share moments with the locals, always ready for conversation. Learn principles of organic horticulture, bioconstruction, languages ​​...

  It is a very quiet place where you can still see the wildlife, it is very easy to see birds, deer, hedgehogs, rabbits, foxes ... In addition there is not much light pollution, so you can also clearly see the night sky.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vivir nunha aldea do rural galego, na que aínda se conservan usos e tradicións, cultivo de viña, música, danza... Compartir momentos coas persoas do lugar, sempre dispostas á conversa. Aprender principios de horticultura ecolóxica, bioconstrución, idiomas...

  É un lugar moi tranquilo no que aínda se percibe a vida salvaxe, é moi doado observar paxaros, corzos, ourizos, coellos, raposos... Ademáis non hai moita contaminación lumínica, polo que tamén se observa con claridade o ceo nocturno.

 • Ayuda

  Ayuda

  I need help with gardening work, creating and decorating spaces, building and creating an edible forest.
  It would be about four hours of work a day, preferably in the mornings, to have the afternoons off.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Preciso axuda con traballos na horta, creación e decoración de espazos, construción e na creación de un bosque comestible.
  Serían unhas catro horas de traballo diarias, preferiblemente polas mañás, para dispor das tardes libres.

 • Idiomas

  Idiomas hablados
  Español: Fluido
  Galician: Fluido
  Inglés: Intermedio

  Este anfitrión ofrece intercambio de idiomas
  Este anfitrión ha indicado que está interesado en compartir su idioma o aprender otro.
  Ponte en contacto con él para obtener más información.

 • Alojamiento

  Alojamiento

  I offer space for camping (I have a tent for 3 people), van, caravan ... Solar shower and dry bath.
  Two meals a day (breakfast and lunch). Internet access via my phone and electricity.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ofrécese espazo para acampada (dispoño dunha tenda para 3 persoas), furgoneta, caravana... Ducha solar e baño seco.
  Dúas comidas ao día (almorzo e xantar). Acceso a internet a través do meu teléfono e electricidade.

 • Algo más...

  Algo más...

  We are located on the banks of the river Ulla, there are many trails to walk, areas to enjoy the river in many ways (swimming, kayaking, fishing ...).
  During the year there are several festivals, such as the Samain, Festa de Outono, As Nosas Músicas... and there are several Associations that carry out different activities.
  One of the Caminos de Santiago passes through here, as we are very close to this city.
  To get here by public transport there is a line that goes from Santiago to A Estrada.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Estamos situados nas ribeiras do río Ulla, existen moitos sendeiros polos que camiñar, áreas para disfrutar do río de moitas maneiras (baño, kayak, pesca...).
  Durante o ano fánse varias festas, como o Samain, Festa de Outono, As Nosas Músicas... e hai varias Asociacións que realizan diferentes actividades.
  Por aquí pasa un dos Camiños de Santiago, pois estamos moi preto desta cidade.
  Para chegar aquí con transporte publico hai unha liña que vai de Santiago a A Estrada.

 • Un poco más de información

  Un poco más de información

  • Acceso a Internet

  • Acceso a Internet limitado

   Acceso a Internet limitado

  • Tenemos animales

  • Somos fumadores

  • Puede alojar familias

 • Espacio para aparcar autocaravanas

  Espacio para aparcar autocaravanas

  Este anfitrión puede proporcionar un sitio para autocaravanas.

 • ¿Cuántos voluntarios puedes hospedar?

  ¿Cuántos voluntarios puedes hospedar?

  Más de dos

 • ...

  Horas esperadas

  Máximo 4-5 horas al día, 5 días a la semanaNúmero de referencia de anfitrión: 458811984739