Family homestead in the foothills of the mountains in Prachaticko, Czech Republic

Country

República Checa

18 “me gusta”


 • rating

  Evaluación del anfitrión

 • feedbacks

  Comentarios

  -

 • last activity

  Última actividad

  30/12/2021

 
  2022 

 Estancia mínima:  Una semana o menos

E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 • Descripción

  Descripción

  We are a family living in a timbered cottage with a minimalist island system of electricity at the top of Černá hora in the foothills of the Šumava Mountains. My husband Albert is a carpenter and I take care of the children, the household and the garden. We grow vegetables that we process and store for the winter. We ferment vegetables, make pesto, dry herbs, prepare ointments and tinctures for own use and neighbourhood exchange.

  Jsme rodina žijící v roubené chaloupce s minimalistickým ostrovním systémem zdroje elektřiny na vrcholu Černé hory v podhůří Šumavy. Manžel Albert je tesař a já se věnuji dětem, domácnosti a zahradě. Pěstujeme si zeleninu kterou zpracováváme a uskladňujeme na zimní období. Kvasíme zeleninu, vyrábíme pesto, sušíme byliny, připravujeme mastě a tinktury pro vlastní potřebu a sousedskou směnu.

 • Tipos de ayuda y oportunidades de aprendizaje

  Tipos de ayuda y oportunidades de aprendizaje

  Jardinería
  Cuidado de niños y juegos creativos
  Cocinar para toda la familia
  Ayuda doméstica
  Mantenimiento general

 • Objetivos de sostenibilidad de las NU que intenta conseguir este anfitrión

  Objetivos de sostenibilidad de las NU que intenta conseguir este anfitrión

  Objetivos de las NU
  Fin de la pobreza
  Hambre cero
  Salud y bienestar
  Educación de calidad
  Igualdad de género
  Agua limpia y saneamiento
  Energía asequible y no contaminante
  Trabajo decente y crecimiento económico
  Industria, innovación e infraestructura
  Reducción de las desigualdades
  Ciudades y comunidades sostenibles
  Producción y consumo responsables
  Acción por el clima
  Vida submarina
  Vida de ecosistemas terrestres
  Paz, justicia e instituciones sólidas
  Alianzas para lograr los objetivos
 • Intercambio cultural y oportunidades de aprendizaje

  Intercambio cultural y oportunidades de aprendizaje

  Possibility to see life without the usual comfort of an electrified household in semi-solitude. Development of an island system for the location of a washing machine. Demonstration of a natural garden. Demonstration of folk architecture, carpentry. Food fermentation and preservation for own use and neighbourhood exchange. Sharing finding your own path in a different lifestyle. Eating from local vegetables and sources

  Možnost nahlédnout život bez běžného komfortu elektrifikované domácnosti na polosamotě. Vývoj ostrovního systému za účelem umístění pračky. Ukázka přírodní zahrady. Ukázka lidové architektury, tesařského řemesla. Fermentace potravin a jejich uchování pro vlastní potřebu a sousedskou výměnu.Sdílení nacházení si své vlastní cesty v odlišném životním stylu. Stravování z místní zeleniny a zdrojů

 • Proyectos con niños

  Proyectos con niños

  En este proyecto podría haber niños. Para obtener más información, consulta nuestras directrices y consejos aquí.

 • Ayuda

  Ayuda

  We will use help in the garden - weeding, sowing, planting. Also assistance in the production of products, canning, collecting herbs. For the time being, we create products for our own needs and neighbourhood swaps. Domestic help with cooking and cleaning and children. Preparing wood for winter.

  Užijeme pomoc v zahradě- pletí, setí, sázení. Též pomoc při výrobě produktů, zavařování, sběru bylin. Produkty prozatím tvoříme pro vlastní potřebu a sousedskou smněnu.Pomoc v domácnosti s vařením a úklidem a dětmi. Příprava dřeva na zimu.

 • Idiomas

  Idiomas hablados
  Inglés: Principiante

  Este anfitrión ofrece intercambio de idiomas
  Este anfitrión ha indicado que está interesado en compartir su idioma o aprender otro.
  Ponte en contacto con él para obtener más información.

 • Alojamiento

  Alojamiento

  Detached half-timbered cottage. It has a living room with a wood-burning stove, a large bed, a table and chairs, a water supply and lighting. Separation toilet behind the house and a small toilet with a sink inside the house.

  Samostatná hrázděná chaloupka. Má obytnou místnost s kamny na dřevo,velkou postelí, stolem a židlemi, přívodem vody a osvětlením. Separační záchod za domem a malá toaletka s umyvadlem uvnitř domku.

 • Algo más...

  Algo más...

  Our cottage is only 3 km from the picturesque town of Prachatice with its historic center. On the other side of the hill you will find the Křišťanovský pond and picturesque views of the Šumava Mountains. There is a rich tourism in the region. The Libín lookout tower is within walking distance. From the town of Prachatice, you can easily take a train or bus to Český Krumlov, the Lipno reservoir or the central Šumava.

  Naše chaloupka je pouhé 3 km od malebného města Prachatice s historickým centrem. Na druhé straně kopce naleznete Křišťanovský rybník a malebné výhledy na Šumavu. V kraji je bohatý turismus. Rozhledna Libín je v dochozí vzdálenosti. Z města Prachatice se vlakem či autobusem můžete snadno nechat dovézt do Českého Krumlova, na vodní nádrž Lipno či do centrální Šumavy.

 • Un poco más de información

  Un poco más de información

  • Acceso a Internet

  • Acceso a Internet limitado

   Acceso a Internet limitado

  • Tenemos animales

  • Somos fumadores

  • Puede alojar familias

 • Puede acoger a nómadas digitales

  Puede acoger a nómadas digitales

  Este anfitrión ha indicado que le encanta acoger a nómadas digitales.

 • Espacio para aparcar autocaravanas

  Espacio para aparcar autocaravanas

  Este anfitrión puede proporcionar un sitio para autocaravanas.

 • ¿Cuántos voluntarios puedes hospedar?

  ¿Cuántos voluntarios puedes hospedar?

  Más de dos

 • ...

  Horas esperadas

  Maximum 4-5 hours a day, 5 days a week


Número de referencia de anfitrión: 456946793942