Help us build agri-tourism and teach my children English on the organic farm in Charbielin, Poland

 • Polonia
 • 82 “me gusta”
 • Última actividad: 27/01/2023

DISPONIBILIDAD

  2023 

 Estancia mínima:  Al menos una semana

E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Detalles

 • Descripción

  Descripción

  Here is our herd: We are ... two spouses, six children, eight characters, a pair of sheep, fifteen goats, a hundred poultry, 200,000 herd of bees :), a dog Fuks and a few kittens. It is a small farm of 18,000 m2 by the house and 360,000 m2 of fields, meadows and forest, away from others, thanks to which we have peace and freedom.

  Przemek (36) and Sara (31) - we fell in love 10 years ago and after four months we got married. We dreamed of living in the countryside and a large family. We are slowly implementing our plans, we bought an old farm, which has become our place on earth. We use our own efforts to renovate and bring back to life a place that has been forgotten for many years. We want to pass on good values ​​to our children, the power to be active and diligent, a healthy lifestyle, healthy food and a safe place for active play. Our children help in the kitchen, with housekeeping and with the rituals of animals.

  Our six children give us things, but they also take a lot of time. Here they are: Nathanael (9) - lively, learns to play the trumpet, Gabriel (7) - cautious, teaches the piano, Ignacy (6) helpful and Samuel (4) go to milk goats voluntarily, Jeremiah ( 2,5) joyful, which makes the classes more pleasant for everyone :) and the youngest Beniamin - 3 months.

  Our children have home education, we enable them to develop not only from books, but also from walks and trips, we give them tools and let them be creative, e.g. they made a cabinet of boards and nails themselves, we let them run in the rain, get dirty in the mud, dig holes, collect and watch the worms.
  Our English is quite weak, so we would like to invite you to improve the language also as part of home education.

  As far as possible, we develop animal herds ecologically, we produce healthy food for our own needs. we renovate the house on our own, we adapt the barn to rooms for rent, because we love contact with people.

  We are an open family. There is a lot of laughter and music in our house. We like board games, mountain trips and bonfires with a guitar played by Przemek. We are eager to meet new people and learn new things. We are also happy to host families. We have a lot of space for children to discover and learn about.

  Oto nasze stado: Jesteśmy... dwójką małżonków, piątką dzieci, siódemką charakterów, z parą owiec, piętnastką kóz, setką drobiu, 200 000 stadem pszczół :), psem Fuksem i kilkoma kociakami. To niewielkie gospodarstwo rolne 18000 m2 przy domu oraz 360 000m2 pola, łąki i las, oddalone od innych dzięki czemu mamy spokój i swobodę.

  Przemek (36) i Sara (31) - pokochaliśmy się 10 lat temu i po czterech miesiącach wzięliśmy ślub. Marzyliśmy o życiu na wsi i dużej rodzinie. Powoli realizujemy nasze plany, kupiliśmy stare gospodarstwo, które stało się naszym miejscem na ziemi. Własnymi siłami remontujemy i przywracamy do życia to miejsce, które przez wiele lat stało zapomniane. Chcemy przekazywać naszym dzieciom dobre wartości, moc aktywności i pracowitość, zdrowy tryb życia, zdrowe jedzenie i bezpieczne miejsce do aktywnej zabawy. Nasze dzieci pomagają w kuchni, przy porządkach domowych oraz przy obrządku zwierząt.

  Szóstka naszych chłopców dodaje nam energii ale też zajmuje sporo czasu. Oto oni: Natanael (9) - żywiołowy, uczy się gry na trąbce, Gabriel (7) - ostrożny, uczy się gry na pianinie, Ignacy (6) pomocny i Samuel (4) z charakterkiem jeszcze z własnej woli chodzą doić kozy, Jeremiasz (2,5) radosny, który skutecznie wszystkim umila zajęcia :) i njmłodszy Beniamin-3 miesiące.

  Nasze dzieci mają edukację domową, umożliwiamy im rozwój nie tylko z książek, ale ze spacerów i wycieczek, dajemy im narzędzia i pozwalamy na kreatywność np. sami zrobili sobie szafkę z desek i gwoździ, pozwalamy im biegać na deszczu, brudzić się w błocie, kopać dziury, zbierać i obserwować robaki.
  Nasz angielski jest dość słaby, dlatego bardzo chętnie Cię zapraszamy żeby podszkolić język również w ramach edukacji domowej.

  W miarę możliwości ekologicznie rozwijamy stada zwierząt, produkujemy zdrową żywność na własne potrzeby. remontujemy własnymi siłami dom, adaptujemy stodołę na pokoje do wynajęcia, bo uwielbiamy kontakt z ludźmi.

  Jesteśmy otwartą rodziną. W naszym domu jest dużo śmiechu i muzyki. Lubimy gry planszowe, wycieczki górskie i ogniska z gitarą, na której gra Przemek. Chętnie poznajemy nowych ludzi i uczymy się nowych rzeczy. Chętnie ugościmy też rodziny. Mamy dużo miejsca dla dzieci, wiele do odkrycia i poznania.

 • Tipos de ayuda y oportunidades de aprendizaje

  Tipos de ayuda y oportunidades de aprendizaje

  Trabajo de caridad
  Práctica de idiomas
  Ayuda en proyectos ecológicos
  Enseñanza
  Jardinería
  Proyectos de construcción y bricolaje
  Cuidado de animales
  Ayuda en una granja
  Cuidado de niños y juegos creativos
  Cocinar para toda la familia
  Ayuda doméstica
  Mantenimiento general
 • Objetivos de sostenibilidad de las NU que intenta conseguir este anfitrión

  Objetivos de sostenibilidad de las NU que intenta conseguir este anfitrión

  Objetivos de las NU
  Fin de la pobreza
  Hambre cero
  Salud y bienestar
  Educación de calidad
  Igualdad de género
  Agua limpia y saneamiento
  Energía asequible y no contaminante
  Trabajo decente y crecimiento económico
  Industria, innovación e infraestructura
  Reducción de las desigualdades
  Ciudades y comunidades sostenibles
  Producción y consumo responsables
  Acción por el clima
  Vida submarina
  Vida de ecosistemas terrestres
  Paz, justicia e instituciones sólidas
  Alianzas para lograr los objetivos
 • Intercambio cultural y oportunidades de aprendizaje

  Intercambio cultural y oportunidades de aprendizaje

  On our farm, we create our own food: vegetables, herbs, we make goat's cheese, we bake our own sourdough rye bread, preserves from fruit and vegetables. We both play the guitar as amateurs, and the children learn the trumpet and the piano. We have a piano that you can play :). You can learn to milk a goat and gain many practical skills during renovation. You can test yourself as a nanny or an English teacher.
  If you come, you will definitely have a nice time with us, our children and our animals.

  Na naszym gospodarstwie tworzymy własne jedzenie: warzywa, zioła, robimy sery kozie, wypiekamy własny chleb żytni na zakwasie, przetwory z owoców i warzyw. Obydwoje gramy amatorsko na gitarze, a dzieci uczą się na trąbce i pianinie. Mamy pianino, na którym można grać :). Możesz nauczyć się doić kozy oraz zdobyć wiele praktycznych umiejętności przy remoncie. Możesz sprawdzić się jako opiekunka lub nauczyciel języka angielskiego.
  Jeśli przyjedziesz na pewno miło spędzisz czas z nami, naszymi dziećmi i naszymi zwierzętami.

 • Proyectos con niños

  Proyectos con niños

  En este proyecto podría haber niños. Para obtener más información, consulta nuestras directrices y consejos aquí.

 • Ayuda

  Ayuda

  On our farm, according to your interests, you can teach children English, play football, help with animals, in the garden or in renovation works, help at home with cooking. Own projects are welcome :).

  Na naszym gospodarstwie zgodnie z zainteresowaniami możesz uczyć dzieci angielskiego, gry w piłkę, pomagać przy zwierzętach, w ogrodzie lub w pracach remontowych, pomagać w domu przy gotowaniu. Mile widziane własne projekty :).

 • Idiomas

  Idiomas hablados
  Polaco: Fluido
  Inglés: Principiante

  Este anfitrión ofrece intercambio de idiomas
  Este anfitrión ha indicado que está interesado en compartir su idioma o aprender otro.
  Ponte en contacto con él para obtener más información.

 • Alojamiento

  Alojamiento

  A cozy room with 2 beds in the host's house. We eat meals together in a pleasant atmosphere.

  Przytulny pokoik z 2 łózkami w domu gospodarzy. Posiłki jemy wspólnie w miłej atmosferze.

 • Algo más...

  Algo más...

  We live in beautiful areas near the Opawskie Mountains where there are numerous short tourist routes. There are also historical sites, a cathedral and museums in the area. We have good transport links if you want to drive.

  Mieszkamy w pięknych terenach niedaleko gór Opawskich na których są liczne niedługie szlaki turystyczne. W okolicy są też historyczne miejsca, katedra i muzea. Są u nas dobre połączenia komunikacyjne jeśli będziesz chciał pojeździć.

 • Un poco más de información

  Un poco más de información

  • Acceso a Internet

  • Acceso a Internet limitado

   Acceso a Internet limitado

  • Tenemos animales

  • Somos fumadores

  • Puede alojar familias

 • Puede acoger a nómadas digitales

  Puede acoger a nómadas digitales

  Este anfitrión ha indicado que le encanta acoger a nómadas digitales.

 • Espacio para aparcar autocaravanas

  Espacio para aparcar autocaravanas

  Este anfitrión puede proporcionar un sitio para autocaravanas.

 • Podría aceptar mascotas

  Podría aceptar mascotas

  Este anfitrión dice que acepta a viajeros con mascotas.

 • ¿Cuántos voluntarios puedes hospedar?

  ¿Cuántos voluntarios puedes hospedar?

  Más de dos

 • ...

  Horas esperadas

  5 hours a day, 5 days a week

Número de referencia de anfitrión: 255144814195

Comentarios (14)Comentarios

Son opciones de calificación adicionales para cuando los miembros dejan sus comentarios. Se muestra la calificación media dejada en cada opción.

Precisión del perfil: (5.0)

Intercambio cultural: (5.0)

Comunicación: (4.9)
Help with language practise and around our family home in the countryside near Wroclaw, Poland
English teaching assistant to build the confidence of my students in the English language in Zagnansk, Poland