Help me to create a self-sufficient place and explore traditional Galician village in A Estrada, Spain

Country

Espanha

Favorito 41 vezes


 • rating

  Classificação do anfitrião

 • feedbacks

  Comentário

 • last activity

  Última atividade

  12/08/2022

 • Last email replied

  Taxa de resposta

  100.0 %

 • Last email replied

  Tempo médio de resposta:

  dentro 2 dias

 • Medalhas

 
  2022 

 Hospedagem min. solicitada: 1 semana ou menos

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 • Descrição

  Descrição

  My name is Adrián, after several years sharing experiences in different projects and places I decided to look for a field in which to pour my efforts, in a continuous work for self-sufficiency. Finally in 2019 I found a plot of about 3000 m2 with a traditional house to rehabilitate, which met the requirements I was looking for.

  In Eira da Aldea, the name by which the area was known, two dogs and I live here. We are on the south bank of the river Ulla, in the parish of Couso (A Estrada). We have an ecological vegetable garden, greenhouse, fruit trees and the house I want to rehabilitate following the principles of bioconstruction.

  I am currently designing and creating outdoor spaces, planting and starting work on the building.

  Couso is a rural Galician parish, its inhabitants are very friendly and welcoming, most of them continue to cultivate the land for self-consumption. There is an association of which I am part, in which we promote traditional music and dance, we also work maintaining and guarding a hiking route on the river Vea, we do garbage cleaning, water analysis ...
  In the area there are many trails to walk on both the mountain and the river.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Meu nome é Adrián, tras varios anos compartindo experiencias en diferentes proxectos e lugares decidinme por buscar un terreno no que volcar os meus esforzos, nun continuo traballo pola autosuficiencia. Finalmente en 2019 atopei un terreno duns 3000 m2 cunha vivenda tradicional a rehabilitar, que cumplía os requisitos que procuraba.

  Na Eira da Aldea, nome co que se coñecía a zona, vivimos dous cans máis eu. Estamos na ribeira sur do río Ulla, na parroquia de Couso (A Estrada). Dispoñemos dunha horta ecolóxica, invernadoiro, froiteiras e a vivenda que quero rehabilitar seguindo principios de bioconstrución.

  Actualmente estou deseñando e creando espazos exteriores, plantando e iniciando os traballos da obra.

  Couso é unha parroquia do rural galego, os seus habitantes son moi amigables e acolledores, a maior parte siguen cultivando as terras para o seu autoconsumo. Existe unha asociación da que formo parte, na que promovemos a música e o baile tradicionais, tamén traballamos mantendo e custodiando unha ruta de sendeirismo no río Vea, facemos limpezas de lixo, análise das augas...
  Na zona hai moitos sendeiros polos que camiñar tanto no monte coma no río.

 • Tipos de ajuda e oportunidades de aprendizado

  Tipos de ajuda e oportunidades de aprendizado

  Projetos artísticos
  Ajuda em projetos ambientais
  Jardinagem
  Projetos de construção/faça você mesmo
  Cuidar de animais
  Criar/cozinhar refeições caseiras

 • Objetivos de sustentabilidade da ONU que este anfitrião quer atingir

  Objetivos de sustentabilidade da ONU que este anfitrião quer atingir

  Objetivos da ONU
  Erradicar a pobreza
  Erradicar a fome
  Saúde de qualidade
  Educação de qualidade
  Igualdade de género
  Água potável e saneamento
  Energias renováveis e acessíveis
  Trabalho digno e crescimento económico
  Indústria, inovação e infraestruturas
  Reduzir as desigualdades
  Cidades e comunidades sustentáveis
  Produção e consumo sustentáveis
  Ação climática
  Proteger a vida marinha
  Proteger a vida terrestre
  Paz, justiça et instituições eficazes
  Parcerias para a implementação dos objetivos
 • Oportunidades de intercâmbio cultural e aprendizado

  Oportunidades de intercâmbio cultural e aprendizado

  Living in a rural Galician village, where customs and traditions are still preserved, vine cultivation, music, dance ... Share moments with the locals, always ready for conversation. Learn principles of organic horticulture, bioconstruction, languages ​​...

  It is a very quiet place where you can still see the wildlife, it is very easy to see birds, deer, hedgehogs, rabbits, foxes ... In addition there is not much light pollution, so you can also clearly see the night sky.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vivir nunha aldea do rural galego, na que aínda se conservan usos e tradicións, cultivo de viña, música, danza... Compartir momentos coas persoas do lugar, sempre dispostas á conversa. Aprender principios de horticultura ecolóxica, bioconstrución, idiomas...

  É un lugar moi tranquilo no que aínda se percibe a vida salvaxe, é moi doado observar paxaros, corzos, ourizos, coellos, raposos... Ademáis non hai moita contaminación lumínica, polo que tamén se observa con claridade o ceo nocturno.

 • Ajuda

  Ajuda

  I need help with gardening work, creating and decorating spaces, building and creating an edible forest.
  It would be about four hours of work a day, preferably in the mornings, to have the afternoons off.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Preciso axuda con traballos na horta, creación e decoración de espazos, construción e na creación de un bosque comestible.
  Serían unhas catro horas de traballo diarias, preferiblemente polas mañás, para dispor das tardes libres.

 • Idiomas

  Idiomas
  Espanhol: Fluente
  Galician: Fluente
  Inglês: Intermediário

  Este anfitrião oferece intercâmbio de idiomas
  Este anfitrião indicou que tem interesse em compartilhar seu idioma ou em aprender um novo.
  Entre em contato com ele para obter mais informações.

 • Acomodação

  Acomodação

  I offer space for camping (I have a tent for 3 people), van, caravan ... Solar shower and dry bath.
  Two meals a day (breakfast and lunch). Internet access via my phone and electricity.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ofrécese espazo para acampada (dispoño dunha tenda para 3 persoas), furgoneta, caravana... Ducha solar e baño seco.
  Dúas comidas ao día (almorzo e xantar). Acceso a internet a través do meu teléfono e electricidade.

 • Algo mais...

  Algo mais...

  We are located on the banks of the river Ulla, there are many trails to walk, areas to enjoy the river in many ways (swimming, kayaking, fishing ...).
  During the year there are several festivals, such as the Samain, Festa de Outono, As Nosas Músicas... and there are several Associations that carry out different activities.
  One of the Caminos de Santiago passes through here, as we are very close to this city.
  To get here by public transport there is a line that goes from Santiago to A Estrada.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Estamos situados nas ribeiras do río Ulla, existen moitos sendeiros polos que camiñar, áreas para disfrutar do río de moitas maneiras (baño, kayak, pesca...).
  Durante o ano fánse varias festas, como o Samain, Festa de Outono, As Nosas Músicas... e hai varias Asociacións que realizan diferentes actividades.
  Por aquí pasa un dos Camiños de Santiago, pois estamos moi preto desta cidade.
  Para chegar aquí con transporte publico hai unha liña que vai de Santiago a A Estrada.

 • Mais alguns detalhes

  Mais alguns detalhes

  • Acesso à internet

  • Acesso à internet limitado

   Acesso à internet limitado

  • Temos mascotes

  • Somos fumantes

  • Pode hospedar famílias

 • Espaço para estacionar campervans

  Espaço para estacionar campervans

  Este anfitrião pode fornecer espaço para vans.

 • Quantos Workawayers pode acomodar?

  Quantos Workawayers pode acomodar?

  Mais de 2

 • ...

  Horas previstas

  Máximo 4-5 horas al día, 5 días a la semanaNº de ref. de anfitrião: 458811984739