Join us at our place a few meters from the ocean and help with lots of fun projects in beautiful Tromsø, Norway

 • Favorito 224 vezes
 • Última atividade: 20 jun. 2024

Disponibilidade

  2024 

 Hospedagem min. solicitada: mínimo 2 semanas

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Detalhes

 • Descrição

  Descrição

  (EN) We are a married couple aged 58 and 60 who have a lovely holiday home 10 km outside Tromsø.

  Due to illness, the workaway who was supposed to come to us at the end of May and stay for 1 month, had to cancel our appointment. We have therefore opened for this period and hope that another nice workawayer/workawayers would like to come to us and our place.

  We are social and happy people and often have adult children, grandchildren and friends visiting. We have clear and structured tasks that should have been done, at the same time we live by the philosophy "the road is created as we go". We have 2 cats and our property is 7 acres. We are happy to be outside and have many different and exciting projects underway. In the last 5 years, we have expanded and restored our old cabin, which was built in 1938. The cabin is 10 meters from the sea's edge. There is still a lot of work to be done, both outside and inside. In the last year, a bad back with the "Mrs" in the house, as well as a bad knee with the "Lord" in the house, have given us limitations and challenges. We hope some nice people would like to come and live with us and help us.
  We are in a good mood and it is important for us to smile and laugh, every day!
  We are very sosial people, at the same time we also need some time for ourself.

  (NO) Vi er et ektepar på 58 og 60 år som har en nydelig fritidsbolig 10 km utenfor Tromsø.

  på grunn av sykdom måtte workawayeren som skulle komme til oss i slutten av may og være i 1 mnd, avlyse vår avtale.
  VI har derfor åpnet for denne perioden og håper at en annen koselig workawayer/workawayere har lyst å komme til oss og vårt sted.

  Vi er sosiale og glade mennesker og har ofte voksne barn, barnebarn og venner på besøk.
  Vi har klare og strukturerte gjøremål som burde vært gjort, samtidig lever vi etter filosofien "veien blir til mens vi går".
  Vi har 2 katter og eiendommen vår er på 7 mål. Vi er glade i å være ute og har mange forskjellige og spennende prosjekter på gang.
  Vi har de 5 siste årene bygget ut og restaurert vår gamle hytte som ble bygget i 1938. Hytta ligger 10 meter fra havkanten. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, både ute og inne.
  Det siste året har en dårlig rygg hos "Fruen" i huset, samt et dårlig kne hos "Herren" i huset gitt oss begrensninger og utfordringer.
  Vi håper noen trivelige mennesker har lyst å komme å bo hos oss og hjelpe oss.
  Vi har godt humør og det er viktig for oss å smile og le, hver dag!
  Vi er veldig sosiale mennesker som også trenger litt tid for oss selv.

 • Tipos de ajuda e oportunidades de aprendizado

  Tipos de ajuda e oportunidades de aprendizado

  Trabalho beneficente
  Projetos artísticos
  Prática de idiomas
  Jardinagem
  Construção/faça você mesmo
  Cuidar de animais
  Criar/cozinhar refeições caseiras
  Ajuda a cuidar da casa
  Manutenção geral
 • Objetivos de sustentabilidade da ONU que este anfitrião quer atingir

  Objetivos de sustentabilidade da ONU que este anfitrião quer atingir

  Objetivos da ONU
  Erradicar a pobreza
  Erradicar a fome
  Saúde de qualidade
  Educação de qualidade
  Igualdade de género
  Água potável e saneamento
  Energias renováveis e acessíveis
  Trabalho digno e crescimento económico
  Indústria, inovação e infraestruturas
  Reduzir as desigualdades
  Cidades e comunidades sustentáveis
  Produção e consumo sustentáveis
  Ação climática
  Proteger a vida marinha
  Proteger a vida terrestre
  Paz, justiça et instituições eficazes
  Parcerias para a implementação dos objetivos
 • Oportunidades de intercâmbio cultural e aprendizado

  Oportunidades de intercâmbio cultural e aprendizado

  (EN) We live in a slightly special way, close to the sea and in the middle of nature with forests and mountains as our nearest neighbours. We feel very grateful and talk almost daily about how lucky we are to live here. We would like to share this place and good experiences with others who also value "the little joys in life". Weather permitting, it is possible to experience The Northern/ Aurora Light from mid of august until mid of april.

  (NO) Vi lever på en litt spesiell måte, nært havet og midt i naturen med skog og fjell som nærmeste nabo. Vi føler oss veldig takknemlig og snakker nesten daglig om hvor heldige vi er som lever akkurat her. Vi vil gjerne dele dette stedet og gode opplevelser med andre som også verdsetter "de små gleder i livet".
  Vist været tillater det er det mulig å oppleve The Nothern Light/ Aurora fra midten av august til midten av april.

 • Projetos que envolvem crianças

  Projetos que envolvem crianças

  Este projeto pode envolver crianças. Para mais informações, veja aqui nossas diretrizes e dicas.

 • Ajuda

  Ajuda

  (EN)
  The status in mid-September is 2023 that the floor is fully insulated and a new cork floor is in place. Thanks to the immeasurably good help of 2 workwayers who have done a fantastic job.

  From May 2024, we welcome the help of garden-loving people. When the snow disappears, our garden needs a lot of care and love. Furthermore, throughout the summer, we would like to have painted a little here and there.
  We have taken care of parts of the old wooden floor. The planks are fully 3 cm thick and we want to grind the planks to reuse them elsewhere. We want to make a cool kitchen bench out of them. Creative souls would have been a perfect fit.

  We have 1 bedrooms that is not finished yet. There, materials are needed both in the ceiling, on the walls and a new floor. Here, too, we want something creative and hope to be able to use parts of the old wooden floor in some places.
  Outdoors, we have many exciting projects underway. We have a fire pit on the shore that needs some upgrading in the form of moving some stones. We have many trees that were felled last year, they need to be cut up, split and piled in sacks.

  Behind the cabin there is a forest where we would like to have some trees felled and a small bridge maintained.
  If you have experience with a chainsaw, that would be great

  All our plants will be delighted by the care and nurturing of garden-loving people.
  When the snow disappears there is a lot of gardening to be done and it is always just as exciting to see which flowers and other plants coming up.

  In june we'll put potatoes in the soil and in september they needs to be taken up.

  During the summer/ autumn, we also want to build a wood shed.

  There are many different work tasks here and the weather will decide whether we work inside or outside.
  Inside, some painting work remains and the walls and ceiling need a thorough wash.

  Otherwise, we have several art projects underway, e.g. woodworking with roots, drilling holes in stones to be assembled into something we don't quite know what will be right yet.

  Regarding working hours, we are flexible in relation to what time of day we start working.

  Preferably, we want 2 workaways at the same time, couples will therefore be prioritized. Carpentry knowledge is an advantage.

  (NO)
  Status i midten av september 2023 er at gulvet er ferdig isolert og nytt kork-gulv er på plass. Takket være umåtelig god hjelp av 2 workwayere som har gjort en fantastisk jobb.

  Fra mai 2024 tar vi gjerne imot hjelp av hageglade mennesker. Når sneen forsvinner trenger hagen vår mye stell og kjærlighet. Videre utover sommeren skulle vi gjerne fått malt litt både her og der.
  Vi har tatt vare på deler av det gamle tregulvet. Plankene er hele 3 cm tykke og vi ønsker å slipe plankene for å gjenbruke de andre steder. Bl.a. ønsker vi å lage en kul kjøkkenbenk av de. Kreative sjeler hadde passet perfekt.

  Vi har 1 soverom som ikke er ferdig. Der trenges det materialer både i taket, på veggene og nytt gulv. Også her ønsker vi noe kreativt og håper å kunne bruke deler av det gamle tre-gulvet enkelte steder.

  Utendørs har vi mange spennende prosjekter på gang. Vi har en bålgrue i fjæra som trenger litt oppgradering i form av flytting av noen steiner. Vi har mange trær som ble felt i fjor, de trenger å bli kappet opp, kløvd og stablet i sekker.
  Bak hytta er det en skog hvor vi gjerne skulle fått felt noen trær og vedlikeholdt en liten bru.
  Har du erfaring med motorsag hadde det vært strålende

  Alle våre vekster vil bli glade for stell og pleie av hageglade mennesker. Når sneen forsvinner er det mye hagearbeid som skal gjøres og det er alltid like spennende å se hvilke blomster og andre vekster som titter frem.

  I juni måned skal også poteten settes i jorda og i september skal poteten opp.

  I løpet av sommeren/ høsten ønsker vi også å bygge et vedskjul.

  Her er mange forskjellige forskjellige arbeids- oppgaver og været vil bestemme om vi jobber inne eller ute.
  Innendørs gjenstår noe malearbeid samt at vegger og tak trenger en grundig vask.

  Ellers har vi flere kunstprosjekter på gang, bl.a. trearbeid med røtter, borre hull i steiner som skal settes sammen til noe vi ikke helt vet hva blir riktig enda.

  Angående arbeidstid er vi fleksible i forhold til når på dagen vi starter å jobbe.

  Fortrinnsvis ønsker vi 2 workawayere samtidig, par vil derfor bli prioritert. Snekker- kunnskaper er en fordel.

 • Idiomas

  Idiomas
  Norwegian: Fluente
  Inglês: Intermediário

  Este anfitrião oferece intercâmbio de idiomas
  Este anfitrião indicou que tem interesse em compartilhar seu idioma ou em aprender um novo.
  Entre em contato com ele para obter mais informações.

 • Acomodação

  Acomodação

  (EN)
  We have a large and beautiful caravan with 4 available sleeping places which is parked about 15 meters from the cabin. Workwayers will dispose of the caravan as living room and bedroom. There is a fridge in the caravan and a kettle. In the fridge there will be bread, cold cuts, juice etc. Breakfast and lunch can therefore be made in the caravan.
  Regarding cooking, we want hot food to be prepared inside the cabin. It is nice to eat 1 hot meal together, 3-4 times a week. We can happily cook together or take turns cooking. It would have been fun to eat food/dishes from other cultures/countries as well as serve local dishes according to the North Norwegian tradition.

  Otherwise, we have an outdoor bathtub which is wonderful to take a hot bath in, with a view of the sea and mountains.

  There are internett in the caravan.

  (NO)
  Vi har en stor og flott campingvogn med 4 tilgjengelige soveplasser som står parkert ca 15 meter fra hytta. Workwayers vil disponere campingvognen som oppholdsrom og soverom. Det er kjøleskap i campingvognen og vannkoker. I kjøleskapet vil det være brød, pålegg, juice etc. Frokost og lunsj kan dermed lages i campingvognen.
  Ang. matlaging så ønsker vi at varm mat lages inne i hytta. Det er hyggelig å spise 1 varmt måltid sammen, 3-4 ganger i uken. Vi kan gjerne lage mat sammen eller rullere på matlaging. Hadde vært morsomt å spise mat/retter fra andre kulturer/land samt servere lokale retter etter nordnorsk tradisjon.

  Ellers har vi et utebadekar som er fantastisk å ta seg et varmt bad i, med utsikt mot hav og fjell.

  Det er internett- tilgang i campingvognen.

 • Algo mais...

  Algo mais...

  (EN) The city of Tromsø has countless sights and plenty of exciting things to offer. Bus connection from here to the center of Tromsø every day except Sundays. We are happy to take our new friends on a sightseeing/city tour one of the days. Beautiful hiking terrain in the neighborhood. There are several farms nearby and if we are lucky, our new friends will both see and experience goats, cows, sheep, rabbits, pigs, horses and chickens.

  (NO) Tromsø by har utallige severdigheter og masse spennende å by på. Bussforbindelse herfra til Tromsø sentrum hver dag utenom søndager. Vi tar gjerne våre nye venner med på sightseeing/ bytur en av dagene. Nydelig turterreng i nabolaget vårt. Det er flere bondegårder i nærheten og er vi heldige så vil våre nye venner både se og oppleve geit, kyr, sauer, kaniner, griser, hester og høns.

 • Mais alguns detalhes

  Mais alguns detalhes

  • Acesso à internet

  • Acesso à internet limitado

   Acesso à internet limitado

  • Temos mascotes

  • Somos fumantes

  • Pode hospedar famílias

 • Espaço para estacionar campervans

  Espaço para estacionar campervans

  (EN) 1 parking space available / (NO) 1 parkeringsplass til disposisjon

 • Quantos Workawayers pode acomodar?

  Quantos Workawayers pode acomodar?

  2

 • ...

  Horas previstas

  Maximum 4-5 hours a day, 5 days a week

Nº de ref. de anfitrião: 233349281227

Comentário (9)Comentário

Essas classificações são opcionais e foram dadas junto com os comentários dos membros.A classificação média deixada por cada opção é exibida.

Precisão do perfil: (4.9)

Intercâmbio cultural: (5.0)

Comunicação: (5.0)
Help on our small family farm and learn about regenerative farming close to Skien, Norway
Renovation and gardening help in Moss an hour from Oslo, Norway