Join my wife and me in our lakeside home, help with lots of fun projects, and enjoy the beautiful Tromsø, Norway

Country

Noruega

new host  

Favorito 34 vezes


 • rating

  Classificação do anfitrião

 • feedbacks

  Comentário

 • last activity

  Última atividade

  07/10/2022

 • Last email replied

  Taxa de resposta

  100.0 %

 • Last email replied

  Tempo médio de resposta:

  dentro 1 dia

 
  2022 

 Hospedagem min. solicitada: mínimo 1 semana

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
 • Descrição

  Descrição

  (EN) We are a married couple aged 56 and 58 who have a lovely holiday home 10 km outside Tromsø. We are social and happy people and often have adult children, grandchildren and friends visiting. We have clear and structured tasks that should have been done, at the same time we live by the philosophy "the road is created as we go". We have 2 cats and one our property is 7 acres. We are happy to be outside and have many different and exciting projects underway. In the last 3 years, we have expanded and restored our old cabin, which was built in 1938. The cabin is 10 meters from the sea's edge. There is still a lot of work to be done, both outside and inside. In the last year, a bad back with the "Mrs" in the house, as well as a bad knee with the "Lord" in the house, have given us limitations and challenges. We hope some nice people would like to come and live with us and help us. We are in a good mood and it is important for us to smile, every day!

  (NO) Vi er et ektepar på 56 og 58 år som har en nydelig fritidsbolig 10 km utenfor Tromsø. Vi er sosiale og glade mennesker og har ofte voksne barn, barnebarn og venner på besøk.
  Vi har klare og strukturerte gjøremål som burde vært gjort, samtidig lever vi etter filosofien "veien blir til mens vi går".
  Vi har 2 katter og en eiendommen vår er på 7 mål. Vi er glade i å være ute og har mange forskjellige og spennende prosjekter på gang.
  Vi har de 3 siste årene bygget ut og restaurert vår gamle hytte som ble bygget i 1938. Hytta ligger 10 meter fra havkanten. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, både ute og inne.
  Det siste året har en dårlig rygg hos "Fruen" i huset, samt et dårlig kne hos "Herren" i huset gitt oss begrensninger og utfordringer.
  Vi håper noen trivelige mennesker har lyst å komme å bo hos oss og hjelpe oss.
  Vi har godt humør og det er viktig for oss å flire, hver dag!

 • Tipos de ajuda e oportunidades de aprendizado

  Tipos de ajuda e oportunidades de aprendizado

  Trabalho beneficente
  Projetos artísticos
  Jardinagem
  Projetos de construção/faça você mesmo
  Criar/cozinhar refeições caseiras
  Ajuda a cuidar da casa
  Manutenção geral

 • Objetivos de sustentabilidade da ONU que este anfitrião quer atingir

  Objetivos de sustentabilidade da ONU que este anfitrião quer atingir

  Objetivos da ONU
  Erradicar a pobreza
  Erradicar a fome
  Saúde de qualidade
  Educação de qualidade
  Igualdade de género
  Água potável e saneamento
  Energias renováveis e acessíveis
  Trabalho digno e crescimento económico
  Indústria, inovação e infraestruturas
  Reduzir as desigualdades
  Cidades e comunidades sustentáveis
  Produção e consumo sustentáveis
  Ação climática
  Proteger a vida marinha
  Proteger a vida terrestre
  Paz, justiça et instituições eficazes
  Parcerias para a implementação dos objetivos
 • Oportunidades de intercâmbio cultural e aprendizado

  Oportunidades de intercâmbio cultural e aprendizado

  (EN) We live in a slightly special way, close to the sea and in the middle of nature with forests and mountains as our nearest neighbours. We feel very grateful and talk almost daily about how lucky we are to live here. We would like to share this place and good experiences with others who also value "the little joys in life". Weather permitting, it is possible to experience The Northern Light from September.

  (NO) Vi lever på en litt spesiell måte, nært havet og midt i naturen med skog og fjell som nærmeste nabo. Vi føler oss veldig takknemlig og snakker nesten daglig om hvor heldge vi er som lever akkurat her. Vi vil gjerne dele dette stedet og gode opplevelser med andre som også verdsetter "de små gleder i livet".
  Vist været tillater det er det mulig å oppleve The Nothern Light fra september.

 • Projetos que envolvem crianças

  Projetos que envolvem crianças

  Este projeto pode envolver crianças. Para mais informações, veja aqui nossas diretrizes e dicas.

 • Ajuda

  Ajuda

  (EN) Outdoors, we have many exciting projects underway. We have a fire pit on the shore that needs some upgrading in the form of moving some stones. We have many trees that were felled last year, they need to be cut up and split so that we have firewood for the winter. Our large outdoor area needs maintenance in the form of lawn mowing, flower care and weeding. Behind the cabin there is a forest where we would like to have some trees felled and a small bridge maintained.
  We also hope to get mowing/mow tall grass in the forest done before winter comes.
  Otherwise, we have several art projects underway, e.g. woodworking with roots, drilling holes in stones to be assembled into something we don't quite know what will be right yet. Some painting work also remains.
  At the end of September, potatoes must be taken up from the soil.

  Inside, there is a lot of painting and carpentry that remains. All walls and ceilings are fully insulated while the floor remains. If we are lucky, and get visits and assistance from friendly people with carpentry skills, it would have been wonderful if we had insulated the floor. The existing wooden floor must first be demolished.

  Washing the outside of the caravan would also have been nice, as well as washing some of the walls and roof inside the cabin.

  There are many different work tasks here and the weather will decide whether we work inside or outside.

  Regarding working hours, we are flexible in relation to what time of day we start working.

  (NO) Utendørs har vi mange spennende prosjekter på gang. Vi har en bålgrue i fjæra som trenger litt oppgradering i form av flytting av noen steiner. Vi har mange trær som ble felt i fjor, de trenger å bli kappet opp og kløvd slik at vi har brensel til vinteren. Vårt store uteområde trenger vedlikehold i form av plenklipping, stell av blomster og luking av ugress. Bak hytta er det en skog hvor vi gjerne skulle fått felt noen trær og vedlikeholdt en liten bru.
  Klipping/slå høyt gress i skogen håper vi også å få gjort før vinteren kommer.
  Ellers har vi flere kunstprosjekter på gang, bl.a. trearbeid med røtter, borre hull i steiner som skal settes sammen til noe vi ikke helt vet hva blir riktig enda. Noe malearbeid gjenstår også.

  Innendørs er det div malearbeid og snekring som gjenstår. Alle vegger og tak er ferdig isolerte mens gulvet gjenstår. Er vi heldig, og får besøk og bistand av snekkerkyndige koselige mennesker så hadde det vært glimrende om vi hadde fått isolert gulvet. Det eksisterende tregulvet må først rives.

  Utvendig vask av campingvognen hadde også vært fint å få gjort, samt vask av noen vegger og tak innvendig i hytta.

  Her er mange forskjellige forskjellige arbeids- oppgaver og været vil bestemme om vi jobber inne eller ute.

  Angående arbeidstid er vi fleksible i forhold til når på dagen vi starter å jobbe.

 • Idiomas

  Norwegian: Fluente
  Inglês: Intermediário

 • Acomodação

  Acomodação

  (EN) We have a large and beautiful caravan with 4 available sleeping places which is parked about 15 meters from the cabin. Workwayers will dispose of the caravan as living room and bedroom. There is a fridge in the caravan and a kettle. Regarding cooking, we want hot food to be prepared inside the cabin. A separate toilet is available inside the cabin and we have to share our shower in the bathroom. Otherwise, we have an outdoor bathtub which is wonderful to take a hot bath in, with a view of the sea and mountains. We can have both joint breakfasts and separate breakfasts, we can figure this out together. I think that 1 daily hot meal together would be nice and we can cook together or work together on cooking. It would have been fun to eat food/dishes from other cultures/countries as well as serve local dishes according to the North Norwegian tradition. We have 1 small rowing boat if you wish to go fishing at sea. One part of the caravan is used for storage. As of today, there is no internet in the caravan.

  (NO) Vi har en stor og flott campingvogn med 4 tilgjengelige soveplasser som står parkert ca 15 meter fra hytta. Workwayers vil disponere campingvognen som oppholdsrom og soverom. Det er kjøleskap i campingvognen og vannkoker.
  Ang. matlaging så ønsker vi at varm mat lages inne i hytta. Eget toalett er til disposisjon inne i hytta og dusjen vår på badet får vi dele på. Ellers har vi et utebadekar som er fantastisk å ta seg et varmt bad i, med utsikt mot hav og fjell. Vi kan ha både felles- frokoster og frokoster hver for oss, dette kan vi finne ut av i fellesskap. Tenker at 1 daglig varmt måltid ilag vil være trivelig og vi kan gjerne lage mat sammen eller rullere på matlaging. Hadde vært morsomt å spise mat/retter fra andre kulturer/land samt servere lokale retter etter nordnorsk tradisjon.
  Vi har 1 liten robåt dersom det er ønskelig å dra på havet å fiske.
  Ene delen av campingvognen brukes til oppbevaring. Pr. dags dato er det ikke internett i campingvognen.

 • Algo mais...

  Algo mais...

  (EN) The city of Tromsø has countless sights and plenty of exciting things to offer. Bus connection from here to the center of Tromsø every day except Sundays. We are happy to take our new friends on a sightseeing/city tour one of the days. Beautiful hiking terrain. There are several farms nearby and if we are lucky, our new friends will both see and experience goats, cows, sheep, rabbits, pigs, horses and chickens.

  (NO) Tromsø by har utallige severdigheter og masse spennende å by på. Bussforbindelse herfra til Tromsø sentrum hver dag utenom søndager. Vi tar gjerne våre nye venner med på sightseeing/ bytur en av dagene. Nydelig turterreng. Det er flere bondegårder i nærheten og er vi heldige så vil våre nye venner både se og oppleve geit, kyr, sauer, kaniner, griser, hester og høns.

 • Mais alguns detalhes

  Mais alguns detalhes

  • Acesso à internet

  • Acesso à internet limitado

   Acesso à internet limitado

  • Temos mascotes

  • Somos fumantes

  • Pode hospedar famílias

 • Espaço para estacionar campervans

  Espaço para estacionar campervans

  (EN) 1 parking space available / (NO) 1 parkeringsplass til disposisjon

 • Quantos Workawayers pode acomodar?

  Quantos Workawayers pode acomodar?

  Mais de 2

 • ...

  Horas previstas

  Maximum 4-5 hours a day, 5 days a weekNº de ref. de anfitrião: 233349281227