Join us at our place a few meters from the ocean and help with lots of fun projects in beautiful Tromsø, Norway

 • Enregistré comme favori 210 fois
 • Activité récente: 17 avr. 2024

Disponibilité

  2024 

 Séjour min. souhaité : Au moins deux semaines

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Infos

 • Description

  Description

  (EN) We are a married couple aged 58 and 60 who have a lovely holiday home 10 km outside Tromsø. We are social and happy people and often have adult children, grandchildren and friends visiting. We have clear and structured tasks that should have been done, at the same time we live by the philosophy "the road is created as we go". We have 2 cats and our property is 7 acres. We are happy to be outside and have many different and exciting projects underway. In the last 3 years, we have expanded and restored our old cabin, which was built in 1938. The cabin is 10 meters from the sea's edge. There is still a lot of work to be done, both outside and inside. In the last year, a bad back with the "Mrs" in the house, as well as a bad knee with the "Lord" in the house, have given us limitations and challenges. We hope some nice people would like to come and live with us and help us. We are in a good mood and it is important for us to smile, every day!

  (NO) Vi er et ektepar på 58 og 60 år som har en nydelig fritidsbolig 10 km utenfor Tromsø. Vi er sosiale og glade mennesker og har ofte voksne barn, barnebarn og venner på besøk.
  Vi har klare og strukturerte gjøremål som burde vært gjort, samtidig lever vi etter filosofien "veien blir til mens vi går".
  Vi har 2 katter og eiendommen vår er på 7 mål. Vi er glade i å være ute og har mange forskjellige og spennende prosjekter på gang.
  Vi har de 3 siste årene bygget ut og restaurert vår gamle hytte som ble bygget i 1938. Hytta ligger 10 meter fra havkanten. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, både ute og inne.
  Det siste året har en dårlig rygg hos "Fruen" i huset, samt et dårlig kne hos "Herren" i huset gitt oss begrensninger og utfordringer.
  Vi håper noen trivelige mennesker har lyst å komme å bo hos oss og hjelpe oss.
  Vi har godt humør og det er viktig for oss å flire, hver dag!

 • Types d'aide et opportunités d'apprendre

  Types d'aide et opportunités d'apprendre

  Bénévolat
  Projets artistiques
  Pratique d’une langue
  Jardinage
  Bricolage et construction
  S’occuper des animaux
  Cuisine/repas pour la famille
  Aide à la maison
  Entretien général
 • Objectifs de développement durable de l’ONU que cet hôte essaie d'atteindre

  Objectifs de développement durable de l’ONU que cet hôte essaie d'atteindre

  Objectifs de l’ONU
  Pas de pauvreté
  Faim «zéro»
  Bonne santé et bien-être
  Éducation de qualité
  Égalité entre les sexes
  Eau propre et assainissement
  Énergie propre et d'un coût abordable
  Travail décent et croissance économique
  Industrie, innovation et infrastructure
  Inégalités réduites
  Villes et communautés durables
  Consommation et production responsables
  Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
  Vie aquatique
  Vie terrestre
  Paix, justice et institutions efficaces
  Partenariats pour la réalisation des objectifs
 • Echange culturel et opportunités d'apprendre

  Echange culturel et opportunités d'apprendre

  (EN) We live in a slightly special way, close to the sea and in the middle of nature with forests and mountains as our nearest neighbours. We feel very grateful and talk almost daily about how lucky we are to live here. We would like to share this place and good experiences with others who also value "the little joys in life". Weather permitting, it is possible to experience The Northern Light from September.

  (NO) Vi lever på en litt spesiell måte, nært havet og midt i naturen med skog og fjell som nærmeste nabo. Vi føler oss veldig takknemlig og snakker nesten daglig om hvor heldge vi er som lever akkurat her. Vi vil gjerne dele dette stedet og gode opplevelser med andre som også verdsetter "de små gleder i livet".
  Vist været tillater det er det mulig å oppleve The Nothern Light fra september.

 • Projets impliquant des enfants

  Projets impliquant des enfants

  Ce projet peut impliquer des enfants. Pour en savoir plus, consultez nos directives et conseils ici.

 • Aide

  Aide

  (EN)
  The status in mid-September is that the floor is fully insulated and a new cork floor is in place. Thanks to the immeasurably good help of 2 workwayers who have done a fantastic job.

  From May 2024, we welcome the help of garden-loving people. When the snow disappears, our garden needs a lot of care and love. Furthermore, throughout the summer, we would like to have painted a little here and there.
  We have taken care of parts of the old wooden floor. The planks are fully 3 cm thick and we want to grind the planks to reuse them elsewhere. Blue. we want to make a cool kitchen bench out of them. Creative souls would have been a perfect fit.


  We have 2 bedrooms that are not finished. There, materials are needed both in the ceiling, on the walls and a new floor. Here, too, we want something creative and hope to be able to use parts of the old wooden floor in some places.
  Outdoors, we have many exciting projects underway. We have a fire pit on the shore that needs some upgrading in the form of moving some stones. We have many trees that were felled last year, they need to be cut up, split and piled in sacks.

  Behind the cabin there is a forest where we would like to have some trees felled and a small bridge maintained.
  If you have experience with a chainsaw, that would be great

  All our plants will be delighted by the care and nurturing of garden-loving people.
  When the snow disappears there is a lot of gardening to be done and it is always just as exciting to see which flowers and other plants coming up.

  During the autumn, we also want to build a wood shed.

  There are many different work tasks here and the weather will decide whether we work inside or outside.
  Inside, some painting work remains and the walls and ceiling need a thorough wash.

  Otherwise, we have several art projects underway, e.g. woodworking with roots, drilling holes in stones to be assembled into something we don't quite know what will be right yet.

  Regarding working hours, we are flexible in relation to what time of day we start working.

  Preferably, we want 2 workaways at the same time, couples will therefore be prioritized. Carpentry knowledge is an advantage.

  (NO)
  Status i midten av september er at gulvet er ferdig isolert og nytt kork-gulv er på plass. Takket være umåtelig god hjelp av 2 workwayere som har gjort en fantastisk jobb.

  Fra mai 2024 tar vi gjerne imot hjelp av hageglade mennesker. Når sneen forsvinner trenger hagen vår mye stell og kjærlighet. Videre utover sommeren skulle vi gjerne fått malt litt både her og der.
  Vi har tatt vare på deler av det gamle tregulvet. Plankene er hele 3 cm tykke og vi ønsker å slipe plankene for å gjenbruke de andre steder. Bl.a. ønsker vi å lage en kul kjøkkenbenk av de. Kreative sjeler hadde passet perfekt.

  Vi har 2 soverom som ikke er ferdige. Der trenges det materialer både i taket, på veggene og nytt gulv. Også her ønsker vi noe kreativt og håper å kunne bruke deler av det gamle tre-gulvet enkelte steder.

  Utendørs har vi mange spennende prosjekter på gang. Vi har en bålgrue i fjæra som trenger litt oppgradering i form av flytting av noen steiner. Vi har mange trær som ble felt i fjor, de trenger å bli kappet opp, kløvd og stablet i sekker.
  Bak hytta er det en skog hvor vi gjerne skulle fått felt noen trær og vedlikeholdt en liten bru.
  Har du erfaring med motorsag hadde det vært strålende

  Alle våre vekster vil bli glade for stell og pleie av hageglade mennesker. Når sneen forsvinner er det mye hagearbeid som skal gjøres og det er alltid like spennende å se hvilke blomster og andre vekster som titter frem.
  I juni måned skal også poteten settes i jorda og i september skal poteten opp.

  I løpet av høsten ønsker vi også å bygge et vedskjul.

  Her er mange forskjellige forskjellige arbeids- oppgaver og været vil bestemme om vi jobber inne eller ute.
  Innendørs gjenstår noe malearbeid samt at vegger og tak trenger en grundig vask.

  Ellers har vi flere kunstprosjekter på gang, bl.a. trearbeid med røtter, borre hull i steiner som skal settes sammen til noe vi ikke helt vet hva blir riktig enda.

  Angående arbeidstid er vi fleksible i forhold til når på dagen vi starter å jobbe.

  Fortrinnsvis ønsker vi 2 workawayere samtidig, par vil derfor bli prioritert. Snekker- kunnskaper er en fordel.

 • Langues

  Langues parlées
  Norwegian: Courant
  Anglais: Intermédiaire

  Cet hôte propose un échange linguistique
  Cet hôte a indiqué qu’il souhaitait faire partager sa propre langue ou en apprendre une nouvelle.
  Contactez-le pour en savoir plus.

 • Hébergement

  Hébergement

  (EN)
  We have a large and beautiful caravan with 4 available sleeping places which is parked about 15 meters from the cabin. Workwayers will dispose of the caravan as living room and bedroom. There is a fridge in the caravan and a kettle. In the fridge there will be bread, cold cuts, juice etc. Breakfast and lunch can therefore be made in the caravan.
  Regarding cooking, we want hot food to be prepared inside the cabin. It is nice to eat 1 hot meal together, 3-4 times a week. We can happily cook together or take turns cooking. It would have been fun to eat food/dishes from other cultures/countries as well as serve local dishes according to the North Norwegian tradition.

  Otherwise, we have an outdoor bathtub which is wonderful to take a hot bath in, with a view of the sea and mountains.

  There are internett in the caravan, we just installed it at it seems to work out good

  (NO)
  Vi har en stor og flott campingvogn med 4 tilgjengelige soveplasser som står parkert ca 15 meter fra hytta. Workwayers vil disponere campingvognen som oppholdsrom og soverom. Det er kjøleskap i campingvognen og vannkoker. I kjøleskapet vil det være brød, pålegg, juice etc. Frokost og lunsj kan dermed lages i campingvognen.
  Ang. matlaging så ønsker vi at varm mat lages inne i hytta. Det er hyggelig å spise 1 varmt måltid sammen, 3-4 ganger i uken. Vi kan gjerne lage mat sammen eller rullere på matlaging. Hadde vært morsomt å spise mat/retter fra andre kulturer/land samt servere lokale retter etter nordnorsk tradisjon.

  Ellers har vi et utebadekar som er fantastisk å ta seg et varmt bad i, med utsikt mot hav og fjell.

  Vi har nettopp fått installert internett i campingvognen og det ser ut til at det virker godt.

 • Autres infos...

  Autres infos...

  (EN) The city of Tromsø has countless sights and plenty of exciting things to offer. Bus connection from here to the center of Tromsø every day except Sundays. We are happy to take our new friends on a sightseeing/city tour one of the days. Beautiful hiking terrain. There are several farms nearby and if we are lucky, our new friends will both see and experience goats, cows, sheep, rabbits, pigs, horses and chickens.

  (NO) Tromsø by har utallige severdigheter og masse spennende å by på. Bussforbindelse herfra til Tromsø sentrum hver dag utenom søndager. Vi tar gjerne våre nye venner med på sightseeing/ bytur en av dagene. Nydelig turterreng. Det er flere bondegårder i nærheten og er vi heldige så vil våre nye venner både se og oppleve geit, kyr, sauer, kaniner, griser, hester og høns.

 • Informations complémentaires

  Informations complémentaires

  • Accès Internet

  • Accès Internet limité

   Accès Internet limité

  • Nous avons des animaux

  • Nous sommes fumeurs

  • Familles bienvenues

 • Espace pour garer des vans

  Espace pour garer des vans

  (EN) 1 parking space available / (NO) 1 parkeringsplass til disposisjon

 • Combien de volontaires pouvez-vous accueillir ?

  Combien de volontaires pouvez-vous accueillir ?

  Deux

 • ...

  Nombre d'heures attendues

  Maximum 4-5 hours a day, 5 days a week

N° de référence hôte : 233349281227

Feedback (8)Feedback

Ce sont des évaluations supplémentaires en option lorsque les membres laissent un feedback. La note moyenne pour chaque option est affichée.

Exactitude du profil: (4.9)

Échange culturel: (5.0)

Communication: (5.0)Experience island life, help with animals and gardening on my farm near Lindås, Norway
Restoring an old orchard and some construction projects on a small farm by the beautiful Hardanger fjord, Norway