Expérience dans une ferme familiale près de Volyně, République Tchèque

 • République Tchèque
 • Enregistré comme favori 81 fois
 • Activité récente: 31 oct. 2023

Disponibilité

  2023 

 Séjour min. souhaité : Au moins trois semaines

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Infos

 • Description

  Description

  We are a family of four (Frantisek 41, Martina 40, Lilian 15 and Ester 17 years old), living in a small village called Skály (near Strakonice), the nearest town Volyně is 10 km. We have a lot of animals, hens, dog, cat, goats . We live on a large farm, but since we are reconstructing it, we live in three rooms with a bathroom. For the helper(s) we have ready a private little house, which is also in the picture. There is a stone and it is two-storey (about 7m²). Upstairs is a sleeping area, downstairs is a couch that can also be spread out . Clean your teeth, bathe, go to the toilet and the bathroom, all this is possible in our home. We cook meals mostly without meat. We don't have meat very often, so once a month, and if we do, just from our animals. We make bread our own, sourdough and we use only high-quality ingredients and vegetables from our garden for food. We also have an apple orchard and two large nuts. About 500m behind the house we have a large outdoor swimming pool and we also have lots of forests around. The nearest shop is 6km. And that's probably all, now you can ask :). Yeah, and we also have about 1.5 km from us such a small castle and 8km from us the great ruins of Helfenburg Castle. We don´t smoke.


  Jsme čtyřčlenná rodina (František 41, Martina 40, Lilian 15 a Ester 17 let), žijící v malé (cca 70 lidí) vesničce jménem Skály (u Strakonic), nejbližší město Volyně je vzdáleno 10km. Máme spoustu zvířat, asi 20 slepic, 1 psa, 1 kočku, kozy. Bydlíme na velkém statku, ale jelikož ho rekonstruujeme, tak bydlíme ve třech místnostech i s koupelnou. Pro pomocníka máme připravený soukromý domek, který je i na fotce. Jsou v něm kamínka a je dvoupatrový (cca 7m²). Nahoře je prostor na spaní, dole je gauč, který jde také rozložit. Vyčistit si zuby, vykoupat, dojít na wc a do koupelny, to vše je možné u nás doma. Jídla vaříme převážně bez masa (vegetariánská). Maso moc často nemáme, tak jednou do měsíce, a když už jo, tak jen z našich zvířat. Chleba si děláme vlastní, kváskový a na jídlo používáme jen kvalitní suroviny a také zeleninu z naší zahrádky. Máme také sad s jablkama a dva velké plodící ořešáky. Asi 500m za domem máme velké venkovní koupaliště a také máme kolem spoustu lesů. Nejbližší obchod je 6km. A to je asi vše, kdyžtak se ptejte. Jo, a také máme asi 1,5 km od nás takový malý hrádek a 8km od nás velkou zříceninu hradu Helfenburg. Jsme nekuřáci.

 • Types d'aide et opportunités d'apprendre

  Types d'aide et opportunités d'apprendre

  Pratique d’une langue
  Aide avec des éco-projets
  Jardinage
  Bricolage et construction
  S’occuper des animaux
  Aide dans une ferme
  Cuisine/repas pour la famille
  Aide à la maison
  Entretien général
 • Echange culturel et opportunités d'apprendre

  Echange culturel et opportunités d'apprendre

  You can go to the swimming pool, go to castles (there is the smallest newest castle in the Czech republic), have a good meal (we usually make risotto, pizza, mixed with rice, pasta with some sauce, potatoes with something, bread, foccaccia, pancakes, waffles, we also make goat cheese and cottage cheese ...). You can also learn to mow (with scythe), milk, learn Czech (and you will be our teacher of English or other languages :)). And a lot of other things and things that are commonplace for us, but they can be of benefit to you. Such as playing with animals.

  Můžete chodit na to koupaliště, zajít si na hrady, máme dobré jídlo (většinou děláme rizotto, pizzu, různé směsi s rýží, těstoviny s nějakou omáčkou, brambory s něčím, chléb, vafle, palačinky, foccacciu, také děláme kozí sýry a tvaroh...). Také se můžete naučit kosení (s kosou), dojit, učení češtiny (a vy budete našimi učiteli angličtiny či jiných jazyků :)). A spousta dalších věcí a prací, které jsou pro nás samozřejmostí, ale pro vás mohou být přínosné. Jako například hrát si se zvířátky.

 • Aide

  Aide

  We signed up for Workaway because we want to get to know new people 2. we want to learn some languages ​​and improve our English 3. . Also here in the summer we dry hay for our goats.

  Do Workaway jsme se přihlásili pro to, protože 1. chceme poznat nové lidi 2. chceme se naučit nějaké jazyky a zlepšit si angličtinu (většina tohoto je totiž napsána na překladači) 3. Potřebujeme tu pomoc s prací. Také tu v létě sušíme seno. A je to fakt makačka, pomocník by se nám hodil.

 • Langues

  Langues parlées
  Czech: Courant
  Anglais: Débutant

  Cet hôte propose un échange linguistique
  Cet hôte a indiqué qu’il souhaitait faire partager sa propre langue ou en apprendre une nouvelle.
  Contactez-le pour en savoir plus.

 • Hébergement

  Hébergement

  Accommodation in a small house, which you would have just for yourself, has 2x 7m² (has 2 floors). There's a stove, so warm. There is also a couch, a table and one small table. Water is not there, but electricity is there. Internet Access isn´t there but some Internet Access is in our house and sometime we can turn on the WI-FI for you.

  Ubytování v malém domečku, který by jste měli celý jen pro sebe, má 2x 7m² (má 2 patra). Jsou tam kamna, takže teplíčko. Také je tam gauč, stůl a jeden menčí stoleček. Voda tam není, elektřina tam je. Připojení k internetu ne, ale u nás doma nějaké je.

 • Autres infos...

  Autres infos...

  In your free time you can walk to the castles, bathe in a large outdoor swimming pool. You can rest under the shadow of a large elm tree. Playing the guitar some Czech songs by the fire. And you can teach us some your songs. Among other things we can play some desk games. Observe the sunsets after the work. Oversaturate with strawberries and cherries. Learn with each other with us (you can learn Czech and we English or any other language you can). We have a car and when we get to the city, if you want to, we can take you with us. And a lot of other things.

  Ve volném čase se můžete projít na ty hrady, které už jsem zmínila, vykoupat se ve velkém venkovním koupališti se skokánkem, ve kterém je i mělčina. Můžete odpočívat pod stínem velkého stromu jilmu. Učit se s námi navzájem jazyky (vy se můžete učit češtinu a my angličtinu nebo jakýkoliv jiný jazyk, kterým umíte vy). Máme auto a když budeme mít cestu do města, tak kdyby jste potřebovali, tak vás můžeme vzít s sebou. Také si s námi můžete něco vyrábět (vyrábíme ze dřeva). A ještě spousta dalších věcí.

 • Informations complémentaires

  Informations complémentaires

  • Accès Internet

  • Accès Internet limité

   Accès Internet limité

  • Nous avons des animaux

  • Nous sommes fumeurs

  • Familles bienvenues

 • Espace pour garer des vans

  Espace pour garer des vans

  If you want you can. We have a big places around our house so you can.

 • Possibilité d'accueillir les animaux

  Possibilité d'accueillir les animaux

  We accept them but we have a lot of animals so the animal (with who you would like to come) must be calmly, not dangerous and friendly to people and other animals. It would also be better if you brought your own food for the animal.

 • Combien de volontaires pouvez-vous accueillir ?

  Combien de volontaires pouvez-vous accueillir ?

  Deux

 • ...

  Nombre d'heures attendues

  it depends on how we agree with you - maximum 5 hours, 5 days a week

N° de référence hôte : 337126997117

Feedback (2)Feedback

Ce sont des évaluations supplémentaires en option lorsque les membres laissent un feedback. La note moyenne pour chaque option est affichée.

Exactitude du profil: (5.0)

Échange culturel: (5.0)

Communication: (5.0)

Looking for a German speaking person who would like to teach language and visit Prague, Czech Republic
Building a meaningful and healing project near Bohemian Forest, Czech Republic